Warsztaty SAFE-UP

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego (CK:PAP) jest instytucją ekspercką angażującą się w prace badawczo-rozwojowe i monitorowanie projektów realizowanych w innych krajach, co pozwala na analizę możliwości zastosowania ich wyników w warunkach krajowych. Dnia 9 maja 2023 roku odbyły się warsztaty europejskiego projektu SAFE-UP, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wśród motocyklistów. W spotkaniu eksperckim uczestniczyła przedstawicielka CK:PAP.

0 Komentarzy

„Zielone światło” dla trybu „hands-off, eyes-on” na autostradach w Wielkiej Brytanii

13 kwietnia 2023 r. Departament Transportu Wielkiej Brytanii udzielił firmie Ford Motor Company zezwolenia na wykorzystanie zaawansowanej technologii wspomagania kierowcy (BlueCruise), umożliwiającej jazdę w trybie „hands-off, eyes-on” w odniesieniu do pojazdów poruszających się po wybranych odcinkach autostrad Anglii, Szkocji i Walii, określanych jako Blue Zones, liczących obecnie około 3 700 km.

0 Komentarzy

CK:PAP podczas Międzynarodowych Targów TSL

Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki to wydarzenie skierowane do firm, instytucji oraz osób zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii, innowacyjnych produktów lub usług związanych z transportem, logistyką i magazynowaniem. Partnerem merytorycznym tegorocznej, czwartej edycji targów, która odbyła się w dniach 4-6 kwietnia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo, był Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Hasłem przewodnim wydarzenia była "Digitalizacja i Innowacje w Transporcie Drogowym".

0 Komentarzy

Projekt rozporządzenia o danych zatwierdzony przez Parlament Europejski

Komisja Europejska podejmuje działania mające na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie ujednolicenia zasad dostępu do danych i swobodnego przepływu danych w UE, które przyniosą korzyści dla przedsiębiorstw, naukowców, jak i administracji publicznej. Dane to jeden z czynników innowacji, dlatego kwestie sformułowania zasad określających, kto i na jakich warunkach może uzyskiwać do nich dostęp, wymagają uregulowania.

0 Komentarzy

CK:PAP i Skoda Auto Szkoła zapraszają do współpracy

Prowadzenie pojazdu wymaga uzyskania prawa jazdy. Jednak czy to wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach? Proces szkolenia i egzaminowania kierowców powinien być odpowiednio zorganizowany i prowadzony, aby po drogach poruszali się kierowcy, którzy nie tylko potrafili zdać egzamin, ale także umieją bezpiecznie użytkować swoje samochody, w tym te wyposażone w najnowsze technologie.

0 Komentarzy

Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn

W dniach 27.02.2023 – 1.03.2023 r. eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP) wzięli aktywny udział w Ogólnopolskim Sympozjum Diagnostyka Maszyn. W trakcie wydarzenia wygłoszono 3 referaty podsumowujące wyniki prac badawczych i analiz prowadzonych w ramach projektów AV-PL-ROAD, TRUSTONOMY oraz Pedicrash.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania