Zmiana limitu prędkości dla zautomatyzowanej jazdy z wykorzystaniem ADS (Automated Driving Systems)
Social infrastructure and communication technology concept. IoT(Internet of Things). Autonomous transportation.

Zmiana limitu prędkości dla zautomatyzowanej jazdy z wykorzystaniem ADS (Automated Driving Systems)

Nowy kamień milowy w mobilności został osiągnięty dzięki przyjęciu propozycji zwiększenia maksymalnej prędkości jazdy z wykorzystaniem systemu zautomatyzowanej jazdy ADS (ang. Automated Driving Systems) z dotychczasowego limitu 60 km/h do 130 km/h na autostradach dla samochodów osobowych (kategoria M1) i lekkich pojazdów użytkowych (kategoria N1).

0 Komentarzy

Spider’s Web „Strefa Jutra”: Czy kierowca jest nam jeszcze potrzebny?

Rozwój technologii transportu autonomicznego to szansa na poprawę bezpieczeństwa w przewozach osób i ładunków w przyszłości. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera realizację projektów innowacyjnych w tym obszarze, umożliwiając udział w nich zarówno przedstawicielom przemysłu, jak i nauki. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, który powstał we współpracy NCBR z portalem Spider’s Web i jest częścią cyklu „Strefa Jutra”. W materiale zaprezentowano aktywność Instytutu Transportu Samochodowego, który angażuje się w innowacyjne projekty nakierowane na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

0 Komentarzy

II Warsztaty Legislacyjne  zorganizowane przez CK:PAP

II Warsztaty Legislacyjne zorganizowane przez CK:PAP W dniu 27 października 2022 r. w Warszawie odbyły się II warsztaty legislacyjne w ramach Klastra CK:PAP zorganizowane przez Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych.  Celem przedsięwzięcia była kontynuacja dyskusji zmierzającej do wypracowania zmian obowiązujących przepisów ruchu drogowego, skutecznie likwidujących bariery w testowaniu innowacyjnych technologii na drogach publicznych, uwzględniając postulaty branży, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez administrację centralną. W wydarzeniu oprócz ekspertów CK:PAP, wzięli udział przedstawiciele firm: Aptiv, …

0 Komentarzy

CK:PAP podczas kongresu SDCM

Przedstawiciele Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych ITS wzięli udział w XVII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowanym przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

0 Komentarzy

Autonomous Mobility Day w Gliwicach

W dniu 21 września 2022 roku przedstawiciele kierownictwa Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych wzięli udział w „Autonomous Mobility Day”, zorganizowanym przez firmę BLEES na terenie Arena Gliwice.

0 Komentarzy

Nowe Rozporządzenie dotyczące procedury i specyfikacji technicznej w zakresie homologacji systemu zautomatyzowanej jazdy (ADS)

Dnia 15 września 2022 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej. 26 sierpnia 2022r. KE opublikowała Rozporządzenie wykonawcze 2022/1426 z dnia 5 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu systemu zautomatyzowanej jazdy (ADS) pojazdów w pełni zautomatyzowanych.

0 Komentarzy

IV Konferencja Trójstronna ZalaZONE

15 lipca 2022 roku Eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Połączonych i Autonomicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury reprezentowali Polskę w IV Konferencji Trójstronnej ZalaZONE, której gospodarzem jest ZalaZONE Research & Innovation.

0 Komentarzy

Spotkanie Stowarzyszenia CCAM

Eksperci CK:PAP wzięli udział w kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility). Jest to jest międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, którego celem jest promowanie i ułatwianie badań nad CCAM w Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez łączenie różnych interesariuszy.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania