Człowiek w samochodzie przyszłości
self driving electronic computer cars on road, 3d illustration

Człowiek w samochodzie przyszłości

W dniu 5 kwietnia 2022 r. eksperci z CK:PAP wzięli udział w Good Morning Science, czyli comiesięcznym spotkaniu, którego celem jest przedstawienie innowacji w nauce. Spotkania organizowane są w ramach klubu Trend House założonego przez Fundację Venture Café Warsaw. Tematem dyskusji był człowiek w samochodzie przyszłości.

0 Komentarzy

Konferencja Autonomy Paris 2022

W dniach 16-17 marca 2022 r. eksperci CK:PAP, zaangażowani również w projekt Trustonomy wzięli udział w konferencji Autonomy Paris 2022. W ciągu dwóch dni obyło się wiele ciekawych sesji, paneli dyskusyjnych i prezentacji związanych z mobilnością autonomiczną. Na powierzchni wystawienniczej przedstawiciele wielu podmiotów gospodarczych prezentowali nowe technologie dla obszaru Smart City, w tym autonomiczne autobusy. Wydarzenie dotyczyło nie tylko części teoretycznej, ale przeprowadzono wiele różnych pokazów. Ciekawostką jest, że w trakcie wydarzenia francuska firma Navya, po raz pierwszy w historii zademonstrowała publicznie, jak jeden operator pełni nadzór nad wieloma autonomicznymi autobusami w tym samym czasie.

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na VI seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 9 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Na seminarium omawiane będą prawne, techniczne i ubezpieczeniowe aspekty automatyzacji transportu drogowego. Grono ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, Politechniki Warszawskiej i Kancelarii Adwokackiej Adw. Lech Kaniszewski, zaprezentuje kolejną serię zagadnień związanych z automatyzacją transportu drogowego.

0 Komentarzy

Życzenia świąteczno-noworoczne

Instytut Transportu Samochodowego wraz z powołanym przy nim Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, zaprasza na kolejną edycję konferencji poświęconej pojazdom autonomicznym – AV-POLAND 2022. Wydarzenie zostanie zorganizowane 7 czerwca 2022 roku w formule hybrydowej, czyli jako połączenie tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej z prelegentami i uczestnikami oraz możliwością uczestniczenia w formie online.

0 Komentarzy

Konferencja AV-POLAND 2022

Instytut Transportu Samochodowego wraz z powołanym przy nim Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, zaprasza na kolejną edycję konferencji poświęconej pojazdom autonomicznym – AV-POLAND 2022. Wydarzenie zostanie zorganizowane 7 czerwca 2022 roku w formule hybrydowej, czyli jako połączenie tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej z prelegentami i uczestnikami oraz możliwością uczestniczenia w formie online.

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 8 grudnia o godznie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Seminarium, poświęcone będzie roli człowieka w autonomicznym transporcie przyszłości, współpracy kierowcy z pojazdami zautomatyzowanymi, w tym roli szkoleń kierowców i innych osób uczestniczących w procesie projektowania, testowania, wdrażania i serwisowania pojazdów zautomatyzowanych.

0 Komentarzy

Wywiad z ekspertami CK:PAP dla Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Jazdy

Instytut Transportu Samochodowego (ITS, ang. Motor Transport Institute), jest jednym z partnerów projektu Trustonomy. W tym wywiadzie Małgorzata Pełka i Aleksandra Rodak opowiadają o roli ITS w opracowaniu nowoczesnych metod szkolenia kierowców. Trustonomy (Trust + Autonomy) ma na celu zwiększenie poziomu zaufania i akceptacji użytkowników do pojazdów wysoce zautomatyzowanych. Działania te obejmują badania, eksperymenty i ocenę technologii ukierunkowanych na rozwój mobilności autonomicznej, szczególnie w odniesieniu do różnych grup kierowców (indywidualnych i zawodowych), pojazdów i warunków jazdy. Trustonomy to projekt unijny finansowany w ramach Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 (Umowa Grantowa nr 815003).

0 Komentarzy

Skuteczność systemu AEB w kontekście bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg

Według analiz Komendy Głównej Policji około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce to niechronieni użytkownicy dróg (ang. vulnerable road users - VRU), czyli piesi i rowerzyści. Ich ochrona stała się jednym z priorytetowych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu prowadzi się różne działania nakierowane nie tylko na zachowania człowieka czy rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, ale duży nacisk położony jest na rozwój nowoczesnych pojazdów, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania