III Seminarium Projektu DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 odbyło się trzecie seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.

0 Komentarzy

III seminarium DARTS-PL

20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 odbędzie się trzecie seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” sfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Podczas tego spotkania naszą uwagę skierujemy ku zagadnieniom związanym z testowaniem pojazdów zautomatyzowanych w Europie oraz aspektom technicznym związanym z poprawną kalibracją sensorów oraz filtracji danych przeznaczonych do implementacji w algorytmach systemów percepcji pojazdów autonomicznych. Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego. W tej roli pojawi się Pan Piotr Mrozik, Software Engineer, Robotec.AI.

0 Komentarzy

CK:PAP na Konferencji Droniada Tech by Politechnika Śląska

Autoryzowane testy z wykorzystaniem pojazdów zautomatyzowanych zostały dopuszczone w Szwajcarii w 2015 roku. Obecnie zezwolenia na testy (tylko z udziałem kierowcy) wydaje Federalny Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji (DETEC – ang. Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications). W ramach nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, 17 marca 2023 r. szwajcarski parlament przyznał uprawnienia do wydawania zezwoleń na jazdy testowe pojazdów zautomatyzowanych w ruchu drogowym Federalnemu Urzędowi Dróg (FEDRO – ang. Federal Roads Office).

0 Komentarzy

Wymagania w zakresie wydawania zezwoleń na jazdy testowe pojazdów zautomatyzowanych w ruchu drogowym w Szwajcarii

Autoryzowane testy z wykorzystaniem pojazdów zautomatyzowanych zostały dopuszczone w Szwajcarii w 2015 roku. Obecnie zezwolenia na testy (tylko z udziałem kierowcy) wydaje Federalny Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji (DETEC – ang. Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications). W ramach nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, 17 marca 2023 r. szwajcarski parlament przyznał uprawnienia do wydawania zezwoleń na jazdy testowe pojazdów zautomatyzowanych w ruchu drogowym Federalnemu Urzędowi Dróg (FEDRO – ang. Federal Roads Office).

0 Komentarzy
Read more about the article Renault: prezentacja minibusów poziomu 4 w warunkach rzeczywistych podczas turnieju Roland-Garros 2024
Renault Group - Experimentation Auntonomous Shuttle @Roland Garros 2024
© Olivier Martin Gambier

Renault: prezentacja minibusów poziomu 4 w warunkach rzeczywistych podczas turnieju Roland-Garros 2024

„Za 80 proc. skutków wypadków odpowiedzialny jest człowiek. Z punktu widzenia producenta, chodzi oto, aby ten czynnik wyeliminować poprzez safety couching.” – mówił Andrzej Gemra z Renault Group Polska podczas debaty eksperckiej współorganizowanej przez CK:PAP.

0 Komentarzy

Perspektywy wdrażania pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych na przykładzie Szwajcarii

W dniach 22-26 stycznia 2024 r. w Genewie odbyło się 18. spotkanie ekspertów ds. pojazdów zautomatyzowanych, autonomicznych i połączonych (GRVA). Jednym z tematów omawianych podczas wydarzenia były kwestie uregulowań prawnych w zakresie zautomatyzowanej jazdy w Szwajcarii. Szwajcaria jako jeden z pierwszych krajów, poza dyskusjami dotyczącymi wymagań technicznych systemów jazdy automatycznej (ang. Automated Driving Systems - ADS), rozpoczyna wdrażanie dopuszczenia pojazdów wyposażonych w ADS w ruchu drogowym.

0 Komentarzy

Konferencja Dewesoft Measurement Conference 2024

W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP) Anna Niedzicka i Aleksandra Rodak biorą udział w konferencji Dewesoft Measurement Conference 2024, odbywającej się w Laško (Słowenia). To międzynarodowe wydarzenie wypełnione jest wieloma interesującymi sesjami, warsztatami i demonstracjami. Na powierzchni wystawienniczej eksperci z różnych dziedzin prezentują nowe technologie pomiarowe dla zastosowań m.in. w obszarze automotive, ale również monitorowania stanu konstrukcji oraz zastosowań powietrznych i kosmicznych (m.in. Dewesoft i NASA opracowali nowoczesny system telematyczny umożliwiający monitorowanie setek tysięcy parametrów w czasie rzeczywistym).

0 Komentarzy

Ocena ratingowa systemów częściowej automatyzacji jazdy. Instytut Ubezpieczeń Bezpieczeństwa Drogowego w USA wprowadza nowy protokół i wytyczne.

Instytut Ubezpieczeń Bezpieczeństwa Drogowego (IIHS - Insurance Institute for Highway Safety) to amerykańska organizacja non-profit założona w 1959 roku, zrzeszająca przedstawicieli firm ubezpieczeniowych. Znana jest z badania bezpieczeństwa pojazdów w różnych sytuacjach drogowych, w tym zachowania pojazdu i systemów bezpieczeństwa podczas kolizji. W marcu 2024 r. Instytut IIHS opublikował zestaw procedur, na podstawie których dokonuje oceny systemów częściowej automatyzacji jazdy w siedmiu indywidualnych kategoriach.

0 Komentarzy

II Seminarium Projektu DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 19 marca 2024 r. odbyło się II Seminarium projektu DARTS-PL „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG. Celem spotkania było zaprezentowanie rezultatów działań podjętych dotychczas na potrzeby realizacji projektu.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania