Możliwości badawcze


Zaawansowane zaplecze techniczne Centrum Kompetencji umożliwia realizację szeroko zakrojonych badań kierowców, pojazdów i ich wyposażenia a także infrastruktury. Wśród nich należy wyróżnić:

  • badania zachowań i monitorowanie stanu kierowców z wykorzystaniem symulatorów jazdy, okulografów oraz KSS (Karolinska Sleepiness Scale),
  • ocena i walidacja wyposażenia pojazdów, w tym  interfejsów człowiek-maszyna (HMI),
  • badania systemów automatyzujących transport drogowy,
  • badania infrastruktury drogowej, także w kontekście wdrażania pojazdów autonomicznych,
  • opracowanie i walidację nowoczesnych metod szkolenia kierowców, 
  • badania i analizy BRD, także w kontekście bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, 
  • oceny zachowań użytkowników dróg,
  • badania elementów Inteligentnych Systemów Transportowych,
  • analizy oddziaływania ITS na bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania transportu,
  • badania w zakresie psychologii transportu.

 

 Aparatura badawcza

Centrum Kompetencji dysponuje rozbudowanym zapleczem badawczym.

Symulator samochodu osobowego AS 1200-6

Symulator samochodu osobowego AS1200-6 wyposażony jest w pełnometrażową i w pełni funkcjonalną kabinę samochodu Opel Astra IV. Symulator posiada 6 stopni swobody ruchu, zapewnionych dzięki usytuowaniu kabiny pojazdu na platformie ruchu Moog 6DOF2000E, zbudowanej w konfiguracji tzw. platformy Stewarta.
 

Symulator samochodu ciężarowego i autobusu AS 1300

Symulator AS 1300 został wyprodukowany przez norweską firmę AutoSim. Jest to wysokiej klasy urządzenie przeznaczone do badania kierowców w zakresie wpływu różnego rodzaju dysfunkcji (skaza nowotworowa, skaza epileptyczna, zmęczenie, środki odurzające) na możliwość prowadzenia samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego z naczepą/ przyczepą oraz autobusu.

Zestaw makiet i manekinów

Profesjonalny zestaw makiet umożliwiający badanie zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy. Składa się ze statycznej oraz pneumatycznej makiety wraz z systemem holowniczym. Każda z makiet pojazdu przedstawia tył typowego pojazdu osobowego i jest zgodna ze standardem AEB Protocol. Makiety wyposażone są w specjalne elementy oraz powłoki umożliwiające ich rozpoznanie przez systemy stosowane w obecnych pojazdach.

Stanowisko do badań w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem urządzeń Oculus Rift, VR Samsung Gear i gogle HTC Vive

Rzeczywistość wirtualna (ang. VR- Virtual Reality) to termin opisujący trójwymiarowe środowisko generowane przez komputer. Dzięki jej wykorzystaniu, użytkownik może wchodzić w interakcje i manipulować wybranymi obiektami w sztucznie stworzonym, wirtualnym świecie.
 

Smart Eye Pro

Smart Eye Pro to system śledzenia głowy i wzroku, przeznaczony do wykorzystywania w kabinie pojazdu. Dzięki swojej wszechstronności może znaleźć zastosowanie w pomiarach prowadzonych na potrzeby większości projektów badawczych. System dostarcza informacji na temat pozycji głowy i kierunku patrzenia w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Zaletą urządzenia jest personalizacja – śledzenie odbywa się przy wykorzystaniu profilu osobistego osoby badanej.

Okulograf mobilny SMI Eye Tracking Glasses

SMI Eye Tracking Glasses jest urządzeniem przeznaczonym do analizy percepcji wzrokowej w rzeczywistym oraz wirtualnym środowisku (np. symulatorach jazdy). Urządzenie wykorzystuje bezdotykową metodę optyczną, polegającą na badaniu położenia odbicia światła podczerwonego od rogówki oka, względem środka źrenicy. Systemem Glasses zbudowany jest na bazie okularów. 

Stanowisko stacjonarne do psychologicznych badań kierowców z podzespołami

Na Stanowisko składają się urządzenia wykorzystywane w psychologicznych badaniach kierowców. Dzięki narzędziom możliwa jest ocena m.in. sprawności psychomotorycznej, w tym czasu reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także ocena widzenia, szczególnie w warunkach ograniczonego oświetlenia. 

Komputerowy system wspomagania i weryfikacji diagnostyki psychologicznej – Wiedeński System Testów

Wiedeński System Testów (WST) jest kompleksowym komputerowym systemem wsparcia diagnostyki psychologicznej.
 
 

Kontrastrometr (Functional Vision Analyzer)

Urządzenie FVA jest kompleksowym testerem, pozwalającym na badanie niektórych funkcji wzrokowych. Stosuje się je przede wszystkim u kierowców do badania widzenia kontrastu (test FACT).
 
 

Test 2Drive

Jest to komputerowo wspomagany system testów psychologicznych, który umożliwia diagnozę sprawności psychomotorycznej, sprawności intelektualnej i procesów poznawczych oraz osobowości.
 

EEG (elektroencefalograf) z modułem biofeedback

Elektroencefalograf  to urządzenie pozwalające zbadać bioelektryczną czynność mózgu. Jest pomocny w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego.
 

Aparatura do badań psychofizjologicznych (GSR, EKG, EMG, badanie oddechu)

Zestaw do badań psychofizjologicznych realizuje funkcje elektrokardiografu (EKG), aparatu do GSR (badania reakcji skórno-galwanicznej), aparatu do badania oddechu i elektromiografu (EMG).

SMI iViewX™Hi-Speed500/1250

SMI iViewX™Hi-Speed500/1250 jest systemem wykorzystującym do badań okulograficznych bezdotykową metodę optyczną.
 
 
 

iView X™ HED

SMI iViewX™ HED to generacja mobilnych systemów eyetracking łącząca pełną swobodę przemieszczania się z łatwą konfiguracją i efektywnym działaniem.
 
  

Specjalistyczne oprogramowanie badawcze  

Specjaliści z pracowni psychologii transportu i symulatorów jazdy oprócz zaawansowanych urządzeń badawczych w pracy badawczej wykorzystują także informatyczne narzędzia wspomagające ich pracę.