Spotkanie z Politechniką Wileńską w ramach programu ERASMUS +

W dniach 16-18 maja 2023 r. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) gościł pięcioosobową delegację naukowców Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Wileńskiej (Vilnius Gediminas Technical University – VILNIUS TECH). Oficjalna wizyta gości z Litwy odbyła się w ramach programu wspólnotowego ERASMUS+. 

Podczas spotkania obie strony zaprezentowały obszary swojej działalności i możliwości badawcze. Pracownicy VILNIUS TECH przedstawili także wyniki swoich badań dotyczące m.in. zastosowania różnych rozwiązań ADAS w warunkach rzeczywistych oraz aspektów związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym takich jak jazda pod wpływem alkoholu czy używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy. 

Przedstawiciele ITS i Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP) zaprezentowali aktywności Centrum, w tym wyniki eksploracji realizowanych projektów, analizy dotyczące psychologii transportu, autonomizacji, optymalizacji kosztów i emisji spalin. 

Goście Instytutu mieli również sposobność zapoznania się z wykorzystywaną w badaniach aparaturą, będącą w dyspozycji CK:PAP. Szczególne zainteresowanie wzbudziły symulatory jazdy (samochodu osobowego oraz samochodu ciężarowego i autobusu). Delegacja z Wilna zapoznała się także z działalnością Centrum Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie badania emisji spalin. 

Zwieńczeniem spotkania z delegacją z Wilna było zadeklarowanie chęci współpracy w zakresie realizowania wielu wspólnych przedsięwzięć naukowych m.in. w obszarze zastosowania rozwiązań typu ADAS, badań psychologicznych kierowców, oceny efektywności rozwiązań semi-autonomicznych pod kątem bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 

W spotkaniu z ramienia ITS i CK:PAP uczestniczyli: Małgorzata Zysińska, Monika Ucińska, Kamila Gąsiorek i Piotr Wiśniowski.