Życzenia Świąteczne i na Nowy 2024 Rok

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju, zdrowia i wzajemnej życzliwości, szczególnie dla innych uczestników ruchu drogowego. Niech wszystkie wyjazdy będą pod znakiem bezpieczeństwa, a Nowy 2024 Rok dostarczy wielu powodów do radości.

0 Komentarzy

I Seminarium DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się I Seminarium DARTS-PL, podczas którego zaprezentowano pierwsze efekty realizacji projektu pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios). W seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, instytutów badawczych oraz przedsiębiorcy, którzy produkują elementy systemów automatyzujących jazdę, zajmują się oprogramowaniem, a także testowaniem rozwiązań autonomicznych.

0 Komentarzy

I seminarium DARTS-PL

W dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 14:00 odbędzie się pierwsze seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” sfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Spotkanie zostanie poświęcone aspektom infrastrukturalnym oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego.

0 Komentarzy

Nowa Mobilność w wykonaniu CK:PAP

W dniach 25-26 listopada 2023 r. eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP) prowadzili serię wykładów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w ramach przedmiotu Pojazdy Autonomiczne. Zajęcia odbyły się podczas X zjazdu studiów podyplomowych na kierunku Nowa Mobilność, realizowanych przez Politechnikę Warszawską i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

0 Komentarzy

Pokaz jazdy autonomicznej polskiego minibusa Blees BB-1

Osiąganie kolejnych kamieni milowych w procesie rozwoju systemów jazdy autonomicznej cieszy społeczność naukowo-techniczną na całym świecie, bez względu na lokalizację. Polska ma w tym zakresie ogromny powód do dumy – 20 listopada 2023 r. firma Blees, pochodząca z Gliwic, rozpoczęła testy swojego autonomicznego minibusa BB-1, tym samym trafiając na europejską mapę innowacyjności. W dniu 22 listopada 2023 r. eksperci CK:PAP uczestniczyli w pokazie pojazdu Blees BB-1, który wozi uczestników testów po zaprogramowanej trasie, zlokalizowanej na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

0 Komentarzy

Rozwój autonomicznego transportu drogowego w USA

Dnia 1 listopada 2023 r. firma Aurora Innovation z siedzibą w Pittsburghu (Pensylwania, USA) ogłosiła uruchomienie nowoczesnego terminala transportowego w Houston, a tym samym gotowość do kompleksowej obsługi i nadzorowania przewozów ładunków realizowanych autonomicznymi samochodami ciężarowymi na trasie pomiędzy miastami Houston i Dallas. Przedsięwzięcie ma polegać na obsłudze floty około 20 autonomicznych samochodów ciężarowych, które mają przewozić ładunki bez udziału kierowców, ale przy wsparciu obsługi z terminali transportowych.

0 Komentarzy

Ujednolicenie przepisów homologacyjnych w zakresie systemów wspomagania kierowcy

Spotkania ekspertów ds. pojazdów automatycznych/autonomicznych i połączonych (GRVA), to okazja do dyskusji o zagadnieniach związanych z potrzebą harmonizacji przepisów dotyczących pojazdów. Wśród tematów omawianych podczas 17. Spotkania GRVA, które odbyło się w dniach 25-29 września 2023 roku w Genewie, były kwestie związane z propozycją wdrożenia nowego Regulaminu ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy.

0 Komentarzy

Propozycja wprowadzenia nowych podkategorii dla pojazdów wyposażonych w systemy zautomatyzowanej jazdy

W dniach od 25 do 29 września 2023 roku w Pałacu Narodów w Genewie odbyło się 17. Spotkanie Ekspertów ds. pojazdów automatycznych/autonomicznych i połączonych (GRVA), w którym wziął udział przedstawiciel Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP) dr inż. Artur Gołowicz. Podczas spotkania dyskutowano o potrzebie wprowadzenia zmian w zakresie kategoryzacji pojazdów wyposażonych w systemy zautomatyzowanej jazdy ADS (ang. Automated Driving Systems).

0 Komentarzy

Rozmowa „Na luzie” z ekspertem CK:PAP

Wdrażanie pojazdów autonomicznych jest przedsięwzięciem długofalowym, obarczonym wątpliwościami i barierami, które są sukcesywnie rozwiązywane i pokonywane, zarówno na poziomie technologicznym, prawnym, jak i poprzez budowanie zrozumienia oraz akceptacji społecznej. W dniu 30 września 2023 r. dr inż. Mikołaj Kruszewski, ekspert Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP), wziął udział w rozmowie na antenie Polskiego Radia Kierowców (audycja „Na luzie”). Tematem przewodnim dyskusji były światowe trendy w zakresie mobilności autonomicznej oraz perspektywy wdrożenia pojazdów autonomicznych w Polsce.

0 Komentarzy

Kształcenie przyszłej kadry specjalistów w zakresie pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych

Wdrażanie pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych wiąże się z zapotrzebowaniem - ze strony przemysłu motoryzacyjnego- na pracowników posiadających określone kompetencje, szczególnie w obszarze technologii i oprogramowania. Obecny poziom rozwoju i wdrożenia pojazdów autonomicznych w Polsce wymaga jeszcze wielu lat pracy, dlatego tak istotne jest kształcenie specjalistów, którzy przyczynią się do pokonywania barier związanych z ich wdrażaniem.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania