Warsztaty SAFE-UP

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego (CK:PAP) jest instytucją ekspercką współpracującą z jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą. 

Zaangażowanie CK:PAP w prace badawczo-rozwojowe i monitorowanie projektów realizowanych w innych krajach pozwala na analizę możliwości zastosowania ich wyników w warunkach krajowych.

Eksperci CK:PAP zasiadają, m.in. w radzie doradczej (ang. Advisory Board) projektu SAFE-UP, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Grupa ma na celu wsparcie merytoryczne konsorcjum projektowego oraz doradztwo na różnych etapach tworzenia rozwiązania.

Projekt SAFE-UP koncentruje się na wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa drogowego, identyfikacji przyszłych scenariuszy krytycznych dla bezpieczeństwa i opracowaniu narzędzi oraz nowych technologii, zarówno dla aktywnych, jak i pasywnych systemów bezpieczeństwa.

Dnia 9 maja 2023 roku konsorcjum SAFE-UP zorganizowało warsztaty projektowe. Z ramienia Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego (CK:PAP) w spotkaniu uczestniczyła mgr inż. Aleksandra Rodak.

W trakcie warsztatów, partner konsorcjum Uniwersytet Studiów we Florencji – UNIFI (Università degli Studi di Firenze) zaprezentował opracowany w ramach projektu kurs e-learningowy dla motocyklistów, którego celem jest przełożenie wyników badań wypadków motocyklowych na zwiększenie bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg. Kurs składa się z trzech części dzięki czemu stymuluje zdobywanie wiedzy na wielu poziomach poznawczych, od zwykłego rozumienia i zapamiętywania nowych informacji, po zastosowanie ich w analizie i ocenie rzeczywistych przypadków wypadków oraz proponowanie bezpiecznych wyborów i strategii, aby uniknąć podobnych sytuacji w rzeczywistym ruchu drogowym. 

Początkowo uczestnik kursu zapoznaje się z informacjami na temat częstości wypadków oraz z założeniem, że większość z nich można przewidzieć. Następnie komponent drugi dostarcza wiedzy na temat typowych scenariuszy wypadków, uwzględniając najczęstsze błędy motocyklistów i kierowców samochodów. W trzeciej części kursu wykorzystano istniejące materiały szkoleniowe i dostosowano je do implementacji podejścia „zobacz, pomyśl, zrób”, aby ułatwić zrozumienie treści dotyczących strategii bezpieczeństwa podczas jazdy. Dzięki temu zabiegowi kurs pozwala motocyklistom (doświadczonym i początkującym) zidentyfikować, zapoznać się i zrozumieć zagrożenia jakie czekają na nich na drodze. Zastosowanie semi-interaktywnej animacji, po przejściu głównego kursu, pozwala każdemu z uczestników zinterpretować wybraną sytuację drogową z perspektywy innego użytkownika drogi. Dzięki temu kurs pozwala motocyklistom zrozumieć punkt widzenia kierowcy i na odwrót. Koncepcja SafeRiders (nazwa kursu) skupia się na przedstawieniu faktów związanych z poszczególnymi zagrożeniami, w tym informacji o najczęstszych przyczynach wypadków z udziałem motocyklistów i okoliczności tych zdarzeń. Kurs obejmuje również wiadomości techniczne, m.in. omówiono zagadnienia drogi i czasu hamowania, wskazówek na temat zalecanych odstępów itp. Prezentację poprowadziła dr Marilee Nugent (Senior researcher, Motorcycle & VRU safety and human factors, Università degli studi di Firenze, Włochy).

Źródło: www.safe-up.eu