Pojazdy autonomiczne

Przyszłość motoryzacji

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego powstało w ramach projektu pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” (akronim: AV-PL-ROAD) realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Transportu Samochodowego

Wśród pracowników Centrum są eksperci z zakresu automatyzacji transportu drogowego, inteligentnych systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologii transportu a także homologacji pojazdów.

Działalność

Nadrzędnym celem działania Centrum jest wsparcie eksperckie administracji rządowej w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu technologii autonomizujących pojazdy w Polsce, ewaluację tych technologii w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, na różnych poziomach gotowości wg skali SAE, jak również monitorowanie i inicjowanie krajowych obszarów badawczych w zakresie drogowego transportu autonomicznego.

Klaster współpracy

Zaawansowane zaplecze techniczne Centrum Kompetencji umożliwia realizację szeroko zakrojonych badań kierowców, pojazdów i ich wyposażenia a także infrastruktury. Wśród nich należy wyróżnić:

 • badania zachowań i monitorowanie stanu kierowców z wykorzystaniem symulatorów jazdy, okulografów oraz KSS (Karolinska Sleepiness Scale),
 • ocena i walidacja wyposażenia pojazdów, w tym  interfejsów człowiek-maszyna (HMI),
 • badania systemów automatyzujących transport drogowy,
 • badania infrastruktury drogowej, także w kontekście wdrażania pojazdów autonomicznych,
 • opracowanie i walidację nowoczesnych metod szkolenia kierowców, 
 • badania i analizy BRD, także w kontekście bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, 
 • oceny zachowań użytkowników dróg,
 • badania elementów Inteligentnych Systemów Transportowych,
 • analizy oddziaływania ITS na bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania transportu,
 • badania w zakresie psychologii transportu.

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń na temat kwestii technicznych związanych z budową systemów automatyzujących stosowanych w pojazdach. Naszym celem jest także zwiększanie świadomości społecznej i przygotowanie społeczeństwa do bezpiecznego i efektywnego korzystania z rozwijającej się technologii.

W ramach tych działań organizowane są wydarzenia upowszechniające wiedzę z tego zakresu automatyzacji transportu. Należą do nich organizowane cyklicznie seminaria oraz konferencje. 

Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału. 

Centrum Kompetencji stanowi Punkt Kontaktowy dla potrzeb administracji, producentów pojazdów i podzespołów, firm technologicznych i informatycznych, instytucji naukowych oraz innych organizacji zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem takich systemów.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie podmioty zainteresowane współpracą. Dzięki temu będą Państwo mieli realny wpływ na kształtowanie automatyzacji transportu w Polsce.

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 80, 03-301 Warszawa. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Więcej na polityka prywatności.

  Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych
  Instytutu Transportu Samochodowego

  Poniedziałek-Piątek: 9 – 15
  Sobota: nieczynne
  Niedziela: nieczynne
   

  ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
  tel.: +48 22 43 85 500