Działalność

Nadrzędnym celem działania Centrum jest wsparcie eksperckie administracji rządowej w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu technologii autonomizujących pojazdy w Polsce, ewaluację tych technologii w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, na różnych poziomach gotowości wg skali SAE, jak również monitorowanie i inicjowanie krajowych obszarów badawczych w zakresie drogowego transportu autonomicznego.

 

Klaster współpracy