Konferencja AV-POLAND 2022

Instytut Transportu Samochodowego wraz z powołanym przy nim Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, zaprasza na kolejną edycję konferencji poświęconej pojazdom autonomicznym – AV-POLAND 2022. Wydarzenie zostanie zorganizowane 7 czerwca 2022 roku w formule hybrydowej, czyli jako połączenie tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej z prelegentami i uczestnikami oraz możliwością uczestniczenia w formie online.

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 8 grudnia o godznie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Seminarium, poświęcone będzie roli człowieka w autonomicznym transporcie przyszłości, współpracy kierowcy z pojazdami zautomatyzowanymi, w tym roli szkoleń kierowców i innych osób uczestniczących w procesie projektowania, testowania, wdrażania i serwisowania pojazdów zautomatyzowanych.

0 Komentarzy

Wywiad z ekspertami CK:PAP dla Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Jazdy

Instytut Transportu Samochodowego (ITS, ang. Motor Transport Institute), jest jednym z partnerów projektu Trustonomy. W tym wywiadzie Małgorzata Pełka i Aleksandra Rodak opowiadają o roli ITS w opracowaniu nowoczesnych metod szkolenia kierowców. Trustonomy (Trust + Autonomy) ma na celu zwiększenie poziomu zaufania i akceptacji użytkowników do pojazdów wysoce zautomatyzowanych. Działania te obejmują badania, eksperymenty i ocenę technologii ukierunkowanych na rozwój mobilności autonomicznej, szczególnie w odniesieniu do różnych grup kierowców (indywidualnych i zawodowych), pojazdów i warunków jazdy. Trustonomy to projekt unijny finansowany w ramach Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 (Umowa Grantowa nr 815003).

0 Komentarzy

Skuteczność systemu AEB w kontekście bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg

Według analiz Komendy Głównej Policji około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce to niechronieni użytkownicy dróg (ang. vulnerable road users - VRU), czyli piesi i rowerzyści. Ich ochrona stała się jednym z priorytetowych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu prowadzi się różne działania nakierowane nie tylko na zachowania człowieka czy rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, ale duży nacisk położony jest na rozwój nowoczesnych pojazdów, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

0 Komentarzy

Statuetka Lidera ITS dla konsorcjum projektu AV-PL-ROAD

W dniach 18-19.10.2021 w Warszawie odbyła się XIII edycja Polskiego Kongresu ITS organizowanego przez Stowarzyszenie ITS POLSKA. W sesji otwierającej wystąpił Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Andrzej Bittel. Następnie wystąpienie programowe zaprezentował Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury (DST MI).

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 4 października o godznie 12:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Seminarium, poświęcone będzie technicznym społecznym aspektom wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych.

0 Komentarzy

Problemy rozwoju pojazdów autonomicznych

Obecnie obserwujemy rewolucję technologiczną w rozwoju pojazdów autonomicznych. W ślad za opracowywaniem coraz nowocześniejszych systemów transportowych w pojazdach pojawiają się potrzeby dostosowania przepisów regulujących rynek funkcjonowania tego typu pojazdów na drogach publicznych, dostosowania infrastruktury drogowej, jak i również kierowców, którzy z perspektywy stopnia zaawansowania technologicznego samochodu będą musieli nabyć umiejętność obsługi nowoczesnych systemów w samochodzie. Jednym z podstawowych założeń automatyzacji ruchu pojazdów jest doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które wiąże się z mniejszą liczbą kolizji i wypadków. Proces ten nie przebiega idealnie, występuje wiele problemów, które w istotny sposób wpływają na rozwój pojazdów autonomicznych. Zarys tych problemów przedstawia niniejszy artykuł.

0 Komentarzy

Adaptacja do systemów wspomagania jazdy przez kierowców w zależności od doświadczenia

Wiele zadań, które jeszcze niedawno mógł wykonywać tylko człowiek, obecnie powierza się maszynom. Automatyzacja, odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach życia, a szczególna jej rola obserwowana jest w szeroko pojętym transporcie, wpływając zarówno na mobilność, jak i zachowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W obliczu zagrożenia dużą liczbą wypadków, zabitych i rannych, pojazdy wyposażone w systemy wspomagania jazdy tzw. ADAS (Advanced Driver Assistance System) stanowią istotne wsparcie kierowcy w reagowaniu na niespodziewane sytuacje. Dotychczasowe badania wskazują na fakt, iż doświadczenie w korzystaniu z systemów może zwiększać nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg. Na gruncie polskim takie analizy nadal stanowią wyzwanie.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania