Skuteczność systemu AEB w kontekście bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg

Według analiz Komendy Głównej Policji około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce to niechronieni użytkownicy dróg (ang. vulnerable road users – VRU), czyli piesi i rowerzyści. Ich ochrona stała się jednym z priorytetowych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu prowadzi się różne działania nakierowane nie tylko na zachowania człowieka czy rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, ale duży nacisk położony jest na rozwój nowoczesnych pojazdów, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). 

W celu zidentyfikowania ograniczeń obecnie dostępnych systemów wspomagania kierowcy, zaprojektowanych do wykrywania i reagowania na VRU, zostały przeprowadzone badania ich skuteczności projektu. Działania zostały przeprowadzone w ramach projektu „PEDICRASH: Aspekty bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w pojazdach zautomatyzowanych CAD”. Projekt miał na celu zwiększenie świadomości użytkowników (zarówno pieszych, jak i kierowców) na temat ograniczeń ADAS poprzez analizę barier i wskazanie zaleceń pozwalających na skuteczniejszą ochronę pieszych i rowerzystów ze względu na zidentyfikowane ograniczenia eksploatacyjne tych systemów. Badania koncentrowały się na autonomicznym systemie hamowania awaryjnego (AEB) i jego potencjalnym wpływie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem VRU.

Źródło: cały artykuł