Seminaria AV-PL-ROAD

Cykl seminarium jest wydarzeniem upowszechniającym wyniki realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W ramach projektu przeprowadzono szereg analiz i opracowano raporty, które zostaną zaprezentowane i omówione podczas cyklu spotkań. Dotyczą one m.in.: badań pojazdów zautomatyzowanych, kwestii dopuszczenia do ruchu i badań technicznych pojazdów, prognozowanych zmian modeli funkcjonowania transportu, problemów odpowiedzialności za zdarzenia i akceptacji społecznej, a także zmian w zakresie infrastruktury i zmian w prawie. Ponadto wśród zaproszonych prelegentów, prócz realizatorów projektu, można znaleźć krajowych ekspertów z dziedziny automatyzacji transportu drogowego. Seminaria cieszą się niesłabnącą popularnością zrzeszając każdorazowo kilkadziesiąt przedstawicieli administracji, przemysłu czy naukowców.