Zadania kierowcy w kontekście wzrostu stopnia automatyzacji transportu drogowego

W publikacji przyjęto normę SAE J3016 jako tę, która określa poziom autonomii pojazdu. Stopniowo rola kierowcy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pojazdu, będzie maleć, a ostatni, piąty stopień automatyzacji będzie osiągnięty dzięki całkowitej eliminacji kierowcy. Dzięki przeprowadzonym szeroko pojętym badaniom w zakresie zadań kierowców (literatura, informacje z przedsiębiorstw i urzędów pracy, wywiady bez pośrednie), można stwierdzić, że nie wszystkie z nich będą w stanie realizować pojazdy autonomiczne.

0 Komentarzy

Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie

W monografii przeanalizowano zagadnienia dotyczące zrównoważonej mobilności w aspekcie tzw. inteligentnych rozwiązań stosowanych w transporcie drogowym. Wśród nich są inteligentne systemy transportowe, w tym rozwiązania umożliwiające automatyzację transportu drogowego. Wobec dużej transportochłonności (mierzonej liczbą tonokilometrów lub pasażerokilometrów) konieczne jest równoważenie mobilności, obejmujące cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Równoważenie mobilności wymaga zmiany zachowań konsumentów oraz podejmowania działań organizacyjnych i prawnych.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania