Adaptacja do systemów wspomagania jazdy przez kierowców w zależności od doświadczenia

Wiele zadań, które jeszcze niedawno mógł wykonywać tylko człowiek, obecnie powierza się maszynom. Automatyzacja, odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach życia, a szczególna jej rola obserwowana jest w szeroko pojętym transporcie, wpływając zarówno na mobilność, jak i zachowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W obliczu zagrożenia dużą liczbą wypadków, zabitych i rannych, pojazdy wyposażone w systemy wspomagania jazdy tzw. ADAS (Advanced Driver Assistance System) stanowią istotne wsparcie kierowcy w reagowaniu na niespodziewane sytuacje. Dotychczasowe badania wskazują na fakt, iż doświadczenie w korzystaniu z systemów może zwiększać nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg. Na gruncie polskim takie analizy nadal stanowią wyzwanie.

Celem zaprojektowanego przez naukowców Instytutu Transportu Samochodowego badania była analiza wpływu doświadczenia w użytkowaniu pojazdu wyposażonego w systemy dla szybkości adaptacji do użytkowania nowych systemów wspomagania jazdy. Pod uwagę wzięto proces adaptacji do użytkowania trzech systemów: aktywny tempomat – ACC, system ostrzegania o obiekcie w martwym polu – BSD, asystent utrzymania pasa ruchu – LKA. Badania prowadzono w ruchu rzeczywistym. Szczególną uwagę zwrócono uwagę na reakcje osób, które nie mają doświadczenia z wykorzystywaniem systemów wspomagania jazdy w pojazdach w porównaniu z osobami, które używały tych systemów wcześniej. Do analiz wykorzystano autorskie Ankiety odczuć kierowców. Zgodnie z przypuszczeniami analizy dowiodły, iż doświadczenie z systemami wspomagania jazdy jest istotnym czynnikiem wpływającym na szybkość adaptacji i poczucie komfortu z używania systemów.

Źródło: cały artykuł