Skuteczność systemu AEB w kontekście bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg

Według analiz Komendy Głównej Policji około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce to niechronieni użytkownicy dróg (ang. vulnerable road users - VRU), czyli piesi i rowerzyści. Ich ochrona stała się jednym z priorytetowych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu prowadzi się różne działania nakierowane nie tylko na zachowania człowieka czy rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, ale duży nacisk położony jest na rozwój nowoczesnych pojazdów, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

0 Komentarzy

Problemy rozwoju pojazdów autonomicznych

Obecnie obserwujemy rewolucję technologiczną w rozwoju pojazdów autonomicznych. W ślad za opracowywaniem coraz nowocześniejszych systemów transportowych w pojazdach pojawiają się potrzeby dostosowania przepisów regulujących rynek funkcjonowania tego typu pojazdów na drogach publicznych, dostosowania infrastruktury drogowej, jak i również kierowców, którzy z perspektywy stopnia zaawansowania technologicznego samochodu będą musieli nabyć umiejętność obsługi nowoczesnych systemów w samochodzie. Jednym z podstawowych założeń automatyzacji ruchu pojazdów jest doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które wiąże się z mniejszą liczbą kolizji i wypadków. Proces ten nie przebiega idealnie, występuje wiele problemów, które w istotny sposób wpływają na rozwój pojazdów autonomicznych. Zarys tych problemów przedstawia niniejszy artykuł.

0 Komentarzy

Adaptacja do systemów wspomagania jazdy przez kierowców w zależności od doświadczenia

Wiele zadań, które jeszcze niedawno mógł wykonywać tylko człowiek, obecnie powierza się maszynom. Automatyzacja, odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach życia, a szczególna jej rola obserwowana jest w szeroko pojętym transporcie, wpływając zarówno na mobilność, jak i zachowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W obliczu zagrożenia dużą liczbą wypadków, zabitych i rannych, pojazdy wyposażone w systemy wspomagania jazdy tzw. ADAS (Advanced Driver Assistance System) stanowią istotne wsparcie kierowcy w reagowaniu na niespodziewane sytuacje. Dotychczasowe badania wskazują na fakt, iż doświadczenie w korzystaniu z systemów może zwiększać nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg. Na gruncie polskim takie analizy nadal stanowią wyzwanie.

0 Komentarzy

Zadania kierowcy w kontekście wzrostu stopnia automatyzacji transportu drogowego

W publikacji przyjęto normę SAE J3016 jako tę, która określa poziom autonomii pojazdu. Stopniowo rola kierowcy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pojazdu, będzie maleć, a ostatni, piąty stopień automatyzacji będzie osiągnięty dzięki całkowitej eliminacji kierowcy. Dzięki przeprowadzonym szeroko pojętym badaniom w zakresie zadań kierowców (literatura, informacje z przedsiębiorstw i urzędów pracy, wywiady bez pośrednie), można stwierdzić, że nie wszystkie z nich będą w stanie realizować pojazdy autonomiczne.

0 Komentarzy

Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie

W monografii przeanalizowano zagadnienia dotyczące zrównoważonej mobilności w aspekcie tzw. inteligentnych rozwiązań stosowanych w transporcie drogowym. Wśród nich są inteligentne systemy transportowe, w tym rozwiązania umożliwiające automatyzację transportu drogowego. Wobec dużej transportochłonności (mierzonej liczbą tonokilometrów lub pasażerokilometrów) konieczne jest równoważenie mobilności, obejmujące cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Równoważenie mobilności wymaga zmiany zachowań konsumentów oraz podejmowania działań organizacyjnych i prawnych.

0 Komentarzy

Szacunkowa ocena potencjalnego wpływu systemów wsparcia kierowcy stosowanych w pojazdach zautomatyzowanych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju motoryzacji. Pojazdy zautomatyzowane mają potencjał ograniczenia błędów ludzkich w ruchu drogowym, co pomoże chronić nie tylko kierowców i pasażerów ale także pieszych i rowerzystów. Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowano dostępne dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych pojazdów w Polsce oraz ich wyposażenia w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Dokonano także diagnozy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce w 2018 roku z uwzględnieniem trendu z ostatnich lat wraz ze wskazaniem najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

0 Komentarzy

Logistyka w ratownictwie 2020

W dniu 24 września 2020 roku, mimo panujących wszędzie ograniczeń z uwagi na COVID-19, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i ostrożności, udało się zorganizować i przeprowadzić kolejną, cykliczną konferencję Logistyka w Ratownictwie. Tak jak w poprzednich latach zgromadziła ona kilkudziesięciu specjalistów z wielu krajowych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką logistyki w ratownictwie. Zaprezentowane na konferencji referaty dotyczyły – zgodnie z tytułem konferencji – dwóch podstawowych obszarów: logistyki i ratownictwa.

0 Komentarzy

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Pierwsza na polskim rynku książka o technologii rodem z XXI w. – dotycząca pojazdów autonomicznych i systemów transportu autonomicznego. Autorzy – cenieni znawcy tematu, międzynarodowi konsultanci tej nowej technologii, a zarazem wykładowcy Politechniki Warszawskiej, przedstawiają tę nowoczesną tematykę w sposób arcyciekawy, poparty ilustracjami i przykładami. W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5, prezentacja systemów PRT, APM czy systemów hybrydowych.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania