CK:PAP podczas kongresu SDCM

Przedstawiciele Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych ITS wzięli udział w XVII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowanym przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

0 Komentarzy

Autonomous Mobility Day w Gliwicach

W dniu 21 września 2022 roku przedstawiciele kierownictwa Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych wzięli udział w „Autonomous Mobility Day”, zorganizowanym przez firmę BLEES na terenie Arena Gliwice.

0 Komentarzy

IV Konferencja Trójstronna ZalaZONE

15 lipca 2022 roku Eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Połączonych i Autonomicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury reprezentowali Polskę w IV Konferencji Trójstronnej ZalaZONE, której gospodarzem jest ZalaZONE Research & Innovation.

0 Komentarzy

Spotkanie Stowarzyszenia CCAM

Eksperci CK:PAP wzięli udział w kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility). Jest to jest międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, którego celem jest promowanie i ułatwianie badań nad CCAM w Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez łączenie różnych interesariuszy.

0 Komentarzy

Eksperci konferencji AV-POLAND 2022

Przedstawiamy 7 ekspertów, którzy będą mówić o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu automatyki i robotyki dla pojazdów autonomicznych podczas sesji: „Aktualne trendy technologiczne - automatyzacja pojazdów w przemyśle”, 7 czerwca o godzinie 13:00.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania