III seminarium DARTS-PL

20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 odbędzie się trzecie seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” sfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Podczas tego spotkania naszą uwagę skierujemy ku zagadnieniom związanym z testowaniem pojazdów zautomatyzowanych w Europie oraz aspektom technicznym związanym z poprawną kalibracją sensorów oraz filtracji danych przeznaczonych do implementacji w algorytmach systemów percepcji pojazdów autonomicznych. Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego. W tej roli pojawi się Pan Piotr Mrozik, Software Engineer, Robotec.AI.

0 Komentarzy

II Seminarium Projektu DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 19 marca 2024 r. odbyło się II Seminarium projektu DARTS-PL „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG. Celem spotkania było zaprezentowanie rezultatów działań podjętych dotychczas na potrzeby realizacji projektu.

0 Komentarzy

II seminarium DARTS-PL

19 marca 2024 r. o godzinie 12:00 odbędzie się kolejne seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” sfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Tym razem spotkanie zostanie poświęcone aspektom technicznym i bezpieczeństwu ruchu drogowego w kontekście systemów percepcji pojazdów autonomicznych. Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego – Pana Marcina Szydełko, Director of Engineering, GlobalLogic Poland.

0 Komentarzy

I Seminarium DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się I Seminarium DARTS-PL, podczas którego zaprezentowano pierwsze efekty realizacji projektu pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios). W seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, instytutów badawczych oraz przedsiębiorcy, którzy produkują elementy systemów automatyzujących jazdę, zajmują się oprogramowaniem, a także testowaniem rozwiązań autonomicznych.

0 Komentarzy

I seminarium DARTS-PL

W dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 14:00 odbędzie się pierwsze seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” sfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Spotkanie zostanie poświęcone aspektom infrastrukturalnym oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego.

0 Komentarzy

III warsztaty legislacyjne

Dnia 1 grudnia 2022r. obyły się trzecie warsztaty legislacyjne organizowane przez CK:PAP. Tym razem Gospodarzem spotkania była firma Aptiv, która gościła uczestników warsztatów w swoim krakowskim centrum technicznym.

0 Komentarzy

II Warsztaty Legislacyjne  zorganizowane przez CK:PAP

II Warsztaty Legislacyjne zorganizowane przez CK:PAP W dniu 27 października 2022 r. w Warszawie odbyły się II warsztaty legislacyjne w ramach Klastra CK:PAP zorganizowane przez Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych.  Celem przedsięwzięcia była kontynuacja dyskusji zmierzającej do wypracowania zmian obowiązujących przepisów ruchu drogowego, skutecznie likwidujących bariery w testowaniu innowacyjnych technologii na drogach publicznych, uwzględniając postulaty branży, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez administrację centralną. W wydarzeniu oprócz ekspertów CK:PAP, wzięli udział przedstawiciele firm: Aptiv, …

0 Komentarzy

Eksperci konferencji AV-POLAND 2022

Przedstawiamy 7 ekspertów, którzy będą mówić o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu automatyki i robotyki dla pojazdów autonomicznych podczas sesji: „Aktualne trendy technologiczne - automatyzacja pojazdów w przemyśle”, 7 czerwca o godzinie 13:00.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania