Człowiek w samochodzie przyszłości
self driving electronic computer cars on road, 3d illustration

Człowiek w samochodzie przyszłości

W dniu 5 kwietnia 2022 r. eksperci z CK:PAP wzięli udział w Good Morning Science, czyli comiesięcznym spotkaniu, którego celem jest przedstawienie innowacji w nauce. Spotkania organizowane są w ramach klubu Trend House założonego przez Fundację Venture Café Warsaw. Tematem dyskusji był człowiek w samochodzie przyszłości.

0 Komentarzy

Konferencja Autonomy Paris 2022

W dniach 16-17 marca 2022 r. eksperci CK:PAP, zaangażowani również w projekt Trustonomy wzięli udział w konferencji Autonomy Paris 2022. W ciągu dwóch dni obyło się wiele ciekawych sesji, paneli dyskusyjnych i prezentacji związanych z mobilnością autonomiczną. Na powierzchni wystawienniczej przedstawiciele wielu podmiotów gospodarczych prezentowali nowe technologie dla obszaru Smart City, w tym autonomiczne autobusy. Wydarzenie dotyczyło nie tylko części teoretycznej, ale przeprowadzono wiele różnych pokazów. Ciekawostką jest, że w trakcie wydarzenia francuska firma Navya, po raz pierwszy w historii zademonstrowała publicznie, jak jeden operator pełni nadzór nad wieloma autonomicznymi autobusami w tym samym czasie.

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na VI seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 9 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Na seminarium omawiane będą prawne, techniczne i ubezpieczeniowe aspekty automatyzacji transportu drogowego. Grono ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, Politechniki Warszawskiej i Kancelarii Adwokackiej Adw. Lech Kaniszewski, zaprezentuje kolejną serię zagadnień związanych z automatyzacją transportu drogowego.

0 Komentarzy

Konferencja AV-POLAND 2022

Instytut Transportu Samochodowego wraz z powołanym przy nim Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, zaprasza na kolejną edycję konferencji poświęconej pojazdom autonomicznym – AV-POLAND 2022. Wydarzenie zostanie zorganizowane 7 czerwca 2022 roku w formule hybrydowej, czyli jako połączenie tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej z prelegentami i uczestnikami oraz możliwością uczestniczenia w formie online.

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 8 grudnia o godznie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Seminarium, poświęcone będzie roli człowieka w autonomicznym transporcie przyszłości, współpracy kierowcy z pojazdami zautomatyzowanymi, w tym roli szkoleń kierowców i innych osób uczestniczących w procesie projektowania, testowania, wdrażania i serwisowania pojazdów zautomatyzowanych.

0 Komentarzy

Statuetka Lidera ITS dla konsorcjum projektu AV-PL-ROAD

W dniach 18-19.10.2021 w Warszawie odbyła się XIII edycja Polskiego Kongresu ITS organizowanego przez Stowarzyszenie ITS POLSKA. W sesji otwierającej wystąpił Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Andrzej Bittel. Następnie wystąpienie programowe zaprezentował Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury (DST MI).

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 4 października o godznie 12:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Seminarium, poświęcone będzie technicznym społecznym aspektom wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania