Problemy rozwoju pojazdów autonomicznych

  • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
  • ISBN/ISSN:1230-1620 
  • Wydawnictwo:ITS 
  • Data wydania:2021 


  • Liczba stron:32 
  • Czasopismo:Kwartalnik BRD 2021/1-2 
  • Nr Czasopisma:1-2/2021 

Spis treści:

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w 2020 roku. Analiza danych o wypadkach drogowych – Przemysław Skoczyński – str. 3

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym – Anna Zielińska – str. 9

Fotowoltaika w transporcie – Paulina Luiza Grzelak – str. 13

Niepełnosprawni pełnoprawni w ruchu drogowym – Rozmowa z Ministrem Pawłem Wdówikiem – str. 15

Problemy rozwoju pojazdów autonomicznych – Cezary Krysiuk – str. 18

Potencjał systemów wspomagania kierowcy w aspekcie poprawy BRD – Piotr Pawlak – str. 21

Wybrane problemy analizy kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwach polskiego międzynarodowego transportu samochodowego ładunków działających na rynkach wschodnich w roku 2019 na tle badań kosztowych w latach 2009-2018- Maciej Menes – str. 24

System Automatycznej Selekcji Adaptacji – Beata Stasiak-Cieślak – str. 26
Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie – str. 29

Dzieci w ruchu drogowym – str. 31

Źródło: link