Statuetka Lidera ITS dla konsorcjum projektu AV-PL-ROAD

W dniach 18-19.10.2021  w Warszawie odbyła się XIII edycja Polskiego Kongresu ITS organizowanego przez  Stowarzyszenie ITS POLSKA. W sesji otwierającej wystąpił Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Andrzej Bittel. Następnie wystąpienie programowe zaprezentował Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury (DST MI). 

Goście kongresu mieli okazję usłyszeć o projekcie AV-PL-ROAD – „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”, realizowanego przez konsorcjum złożone z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Politechniki Warszawskiej. Zarówno w wypowiedzi Ministra Infrastruktury, jak i Dyrektora DST MI padły słowa o Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, utworzonego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego. 

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. „Czy czeka nas rewolucja w transporcie związana z wdrażaniem pojazdów autonomicznych?”, w którym wzięli udział: 

 • Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury,
 • Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz Kierownik Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, 
 • Ewa Wolniewicz-Warska – Kapsch Telematic Services, 
 • Jakub Faryś – Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Przedstawiciel Instytutu Transportu Samochodowego, Tomasz Kamiński przewodniczył sesji kolejnej pt. Perspektywy i kierunki rozwoju nowoczesnych rozwiązań ITS, a także wziął udział w dyskusji  panelowej pt. „Autonomiczne taksówki i latające samochody przyszłością transportu w dużych aglomeracjach?” 

W trakcie wydarzenia odbył się Finał XI edycji konkursu „LIDER ITS”.

Nagrody przyznawane były dla projektów realizowanych w 2019 i 2020 roku w czterech kategoriach:

 • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
 • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
 • najlepsza praca naukowo-badawcza,
 • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Nagrodę Lider ITS w kategorii najlepsza praca naukowo-badawcza otrzymało konsorcjum projektu AV-PL-ROAD – „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”: Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego oraz Politechnika Warszawska.

Statuetkę odebrali:

 • Adrian Mazur
 • Marcin Ślęzak
 • Mirosław Siergiejczyk
 • Ewa Kardas-Cinal