Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 8 grudnia o godznie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Seminarium, poświęcone będzie roli człowieka w autonomicznym transporcie przyszłości, współpracy kierowcy z pojazdami zautomatyzowanymi, w tym roli szkoleń kierowców i innych osób uczestniczących w procesie projektowania, testowania, wdrażania i serwisowania pojazdów zautomatyzowanych. Grono ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, Urzędu Miejskiego w Gdańsku i firmy Trapeze Poland, zaprezentuje kolejną serię zagadnień związanych z automatyzacją transportu drogowego. Zaproszenie na seminarium, wraz ze szczegółowym harmonogramem wydarzenia przekazujemy Państwu poniżej. Już dzisiaj zachęcamy do zarejestrowania się poprzez przesłanie informacji na adres seminaria.av@its.waw.pl i do przekazania informacji innym osobom zainteresowanym omawianą tematyką.