Człowiek w samochodzie przyszłości

W dniu 5 kwietnia 2022 r. eksperci z CK:PAP wzięli udział w Good Morning Science, czyli comiesięcznym spotkaniu, którego celem jest przedstawienie innowacji w nauce. Spotkania organizowane są w ramach klubu Trend House założonego przez Fundację Venture Café Warsaw. Tematem dyskusji był człowiek w samochodzie przyszłości.

0 Komentarzy

Konferencja Autonomy Paris 2022

W dniach 16-17 marca 2022 r. eksperci CK:PAP, zaangażowani również w projekt Trustonomy wzięli udział w konferencji Autonomy Paris 2022. W ciągu dwóch dni obyło się wiele ciekawych sesji, paneli dyskusyjnych i prezentacji związanych z mobilnością autonomiczną. Na powierzchni wystawienniczej przedstawiciele wielu podmiotów gospodarczych prezentowali nowe technologie dla obszaru Smart City, w tym autonomiczne autobusy. Wydarzenie dotyczyło nie tylko części teoretycznej, ale przeprowadzono wiele różnych pokazów. Ciekawostką jest, że w trakcie wydarzenia francuska firma Navya, po raz pierwszy w historii zademonstrowała publicznie, jak jeden operator pełni nadzór nad wieloma autonomicznymi autobusami w tym samym czasie.

0 Komentarzy

Seminarium AV-PL-ROAD

Zapraszamy na VI seminarium poświęcone pojazdom autonomicznym i automatyzacji transportu. W dniu 9 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 odbędzie się kolejne nieodpłatne spotkanie poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Na seminarium omawiane będą prawne, techniczne i ubezpieczeniowe aspekty automatyzacji transportu drogowego. Grono ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, Politechniki Warszawskiej i Kancelarii Adwokackiej Adw. Lech Kaniszewski, zaprezentuje kolejną serię zagadnień związanych z automatyzacją transportu drogowego.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania