Warsztaty Legislacyjne zorganizowane przez CK:PAP

W dniu 10 maja 2022 r. w Warszawie, w ramach działań prowadzonych w projekcie AV-PL-ROAD, odbyły się Warsztaty Legislacyjne zorganizowane przez Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych.

W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono propozycje CK:PAP w zakresie zmian przepisów prawa umożliwiających testowanie pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych na polskich drogach. Zainicjowano także budowę platformy współpracy zrzeszającej zarówno przedsiębiorców, jak i inne podmioty realizujące prace badawczo-rozwojowe poświęcone rozwojowi automatyzacji w Polsce.  

Kontynuacja tej dyskusji nastąpi w trakcie Konferencji AV-POLAND już 7 czerwca. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!