Partnerzy konferencji AV-POLAND 2022

Poznajcie kolejnych Partnerów konferencji AV-POLAND 2022!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz i prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. Działalność Instytutu koncentruje się wokół takich obszarów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, homologacja, certyfikacja, doskonalenie pojazdów, badania z zakresu inteligentnych systemów bezpieczeństwa, oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, alternatywne źródła zasilania pojazdów oraz paliwa, biopaliwa i odnawialne zasoby energii, rzeczoznawstwo samochodowe.

Łukasiewicz – ILOT należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe.  Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP producentem polskich robotów mobilnych do zastosowań C-IED i rozpoznania. Instytut powstał w 1965 roku, a od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut zajmuje się również automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych i fabryk, drukiem 3D oraz technologiami kosmicznymi. Realizuje prace badawcze i badawczo-rozwojowe, a także opracowuje, produkuje i sprzedaje do 23 krajów na świecie roboty mobilne. Siedziba instytutu mieści się w Warszawie, a zamiejscowy zakład w Toruniu. Załoga Łukasiewicz – PIAP to blisko 250 osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach.

Dowiedz się więcej na temat AV-POLAND 2022