8

Techniczne aspekty wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych

26 kwietnia 2021 r.
Harmonogram spotkania

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu GOSPOSTRATEG