7

Wyzwania społeczne w dobie automatyzacji transportu drogowego

4 października 2021 r.
Harmonogram spotkania

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu GOSPOSTRATEG