3

Wyzwania przyszłości dla zautomatyzowanego transportu drogowego

21 czerwca 2021 r.
Harmonogram spotkania

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu GOSPOSTRATEG