6

Prawne, techniczne i ubezpieczeniowe aspekty automatyzacji transportu drogowego

9 lutego 2022 r.
Harmonogram spotkania

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu GOSPOSTRATEG