5

Rola człowieka w dobie pojazdów autonomicznych

8 grudnia 2021 r.
Harmonogram spotkania

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu GOSPOSTRATEG