1

Wprowadzenie do tematyki automatyzacji transportu drogowego i badań pojazdów

22 marca 2021 r.
Harmonogram spotkania

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu GOSPOSTRATEG