Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie

dr hab. inż. Tomasz Kamiński

ISBN 978-83-206-2032-0

Cena: 56 zł (brutto)

W monografii przeanalizowano zagadnienia dotyczące zrównoważonej mobilności w aspekcie tzw. inteligentnych rozwiązań stosowanych w transporcie drogowym. Wśród nich są inteligentne systemy transportowe, w tym rozwiązania umożliwiające automatyzację transportu drogowego. Wobec dużej transportochłonności (mierzonej liczbą tonokilometrów lub pasażerokilometrów) konieczne jest równoważenie mobilności, obejmujące cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Równoważenie mobilności wymaga zmiany zachowań konsumentów oraz podejmowania działań organizacyjnych i prawnych. Analizie poddano politykę transportową państwa oraz zasady funkcjonowania transportu publicznego i polityki mobilności miejskiej wybranych polskich miast. Rozwiązania z zakresu automatyzacji transportu znajdują się obecnie we wstępnej fazie rozwoju oraz wymagają dalszych prac badawczych i koncepcyjnych w celu ich bezpiecznego i efektywnego wdrożenia. Stanowią jednocześnie dynamiczny trend rozwoju transportu, otwierający nowe możliwości w zakresie poprawy bezpieczeństwa, płynności i efektywności ruchu, lepszego wykorzystania infrastruktury drogowej i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Z autonomizacją mogą wiązać się również negatywne zjawiska, polegające na nadmiernym wykorzystaniu samochodów osobowych w stosunku do innych środków transportu lub wzroście liczby kolizji i wypadków drogowych. Zjawiska te wymagają rozpoznania, autonomizacja transportu dodatkowo odpowiedniego wdrażania i monitorowania.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw Instytutu Transportu Samochodowego: wydawnictwa@its.waw.pl

 Źródło: link