Zadania kierowcy w kontekście wzrostu stopnia automatyzacji transportu drogowego

W publikacji przyjęto normę SAE J3016 jako tę, która określa poziom autonomii pojazdu. Stopniowo rola kierowcy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pojazdu, będzie maleć, a ostatni, piąty stopień automatyzacji będzie osiągnięty dzięki całkowitej eliminacji kierowcy. Dzięki przeprowadzonym szeroko pojętym badaniom w zakresie zadań kierowców (literatura, informacje z przedsiębiorstw i urzędów pracy, wywiady bez pośrednie), można stwierdzić, że nie wszystkie z nich będą w stanie realizować pojazdy autonomiczne.

Źródło: cały artykuł