Logistyka w ratownictwie 2020

ISBN: 978-83-66550-57-5 

e-ISBN: 978-83-66550-58-2 

Liczba stron: 298 

Format: B5 

Oprawa: miękka 

Rok wydania: 2020 

W dniu 24 września 2020 roku, mimo panujących wszędzie ograniczeń z uwagi na COVID-19, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i ostrożności, udało się zorganizować i przeprowadzić kolejną, cykliczną konferencję Logistyka w Ratownictwie. Tak jak w poprzednich latach zgromadziła ona kilkudziesięciu specjalistów z wielu krajowych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką logistyki w ratownictwie. Zaprezentowane na konferencji referaty dotyczyły – zgodnie z tytułem konferencji – dwóch podstawowych obszarów: logistyki i ratownictwa. Pierwszy z nich to zagadnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach Polski i problematyka funkcjonowania oraz koordynacji działań służb ratowniczych w przypadku różnorakich zdarzeń w transporcie drogowym. Jednym z ważnych zagadnień związanych z problemem sprawnego funkcjonowania transportu medycznego w przypadku udziału w transporcie poszkodowanej osoby jest wybór środka transportu, a następnie dobór optymalnej trasy dojazdu do miejsca wypadku, a następnie dojazdu do punktu ratunkowego. Drugi to problematyka wykorzystania metod i narzędzi logistycznych w organizacji rożnych sfer życia społecznego i gospodarczego. Można wymienić takie tematy jak: logistyka organizacji bezpieczeństwa imprez masowych, logistyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi, wykorzystanie logistyki w rozwoju przewozów intermodalnych na przykładzie polskiego przewoźnika czy też udział logistyki w dystrybucji części zamiennych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Na konferencji prezentowane były również referaty przedstawiające innowacyjne rozwiązania logistyczne, uwzględniające organizację transportu publicznego w miastach, a także wykorzystanie pojazdów autonomicznych w usprawnieniu transportu w obszarach miejskich oraz w łańcuchach dostaw. Wskazano w tych pracach na przyszłościowe znaczenie automatyzacji procesu transportowego w połączeniu z metodami logistyki w rozwoju infrastruktury transportowej.

Mając na uwadze istniejącą sytuację, należy stwierdzić, że konferencja pozwoliła nie tylko na przedstawienie wyników prowadzonych, przez badaczy z rożnych ośrodków w kraju, badań w obszarze szeroko pojętego ratownictwa, ale umożliwiła również wymianę informacji o innych prowadzonych badaniach.

Rozdział VI: Wpływ automatyzacji pojazdów na procesy logistyczne w obrębie centrów logistycznych oraz na drogach publicznych (Cezary Krysiuk, Bartosz Zakrzewski)

Rozdział VII: Rozwój infrastruktury drogowej a pojazdy autonomiczne (Cezary Krysiuk, Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, Bartosz Zakrzewski)

Rozdział VIII: Współczesne i przyszłe uwarunkowania wprowadzania pojazdów autonomicznych do obsługi transportowej obszarów miejskich na etapie tzw. „ostatniej mili” (Cezary Krysiuk, Aldona Kuśmińska-Fijałkowska)

Źródło: link i link