Szacunkowa ocena potencjalnego wpływu systemów wsparcia kierowcy stosowanych w pojazdach zautomatyzowanych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju motoryzacji. Pojazdy zautomatyzowane mają potencjał ograniczenia błędów ludzkich w ruchu drogowym, co pomoże chronić nie tylko kierowców i pasażerów ale także pieszych i rowerzystów.

Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowano dostępne dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych pojazdów w Polsce oraz ich wyposażenia w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Dokonano także diagnozy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce w 2018 roku z uwzględnieniem trendu z ostatnich lat wraz ze wskazaniem najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Te dane zestawiono z danymi statystycznymi z innych krajów na temat wpływu systemów wsparcia kierowcy na poziom bezpieczeństwa ruchu. Potencjał zwiększenia poziomu w Polsce oszacowano rok 2030. Analizy zostały przygotowane przy założeniu różnych rodzajów procesów związanych z ruchem drogowym, bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz rozwojem flota pojazdów osobowych w Polsce. Przeprowadzona analiza pokazuje korzyści i potrzebę stosowania systemów wspomagania kierowcy w pojazdach i ich wymierny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: link i artykuł