Pokaz jazdy autonomicznej polskiego minibusa Blees BB-1

Osiąganie kolejnych kamieni milowych w procesie rozwoju systemów jazdy autonomicznej cieszy społeczność naukowo-techniczną na całym świecie, bez względu na lokalizację. Polska ma w tym zakresie ogromny powód do dumy – 20 listopada 2023 r. firma Blees, pochodząca z Gliwic, rozpoczęła testy swojego autonomicznego minibusa BB-1, tym samym trafiając na europejską mapę innowacyjności.

W dniu 22 listopada 2023 r. eksperci CK:PAP uczestniczyli w pokazie pojazdu Blees BB-1, który wozi uczestników testów po zaprogramowanej trasie, zlokalizowanej na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Długość trasy wynosi ok. 450 m i obejmuje 3 przystanki wzdłuż ulicy Akademickiej: Rektorat, Skrzyżowanie Tysiąca Możliwości oraz Wieża Magów. Oryginalne w swoim charakterze nazwy przystanków zostały wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Politechnikę Śląską.

Blees BB-1 to autonomiczny, elektryczny minibus sklasyfikowany na poziomie SAE 4, tzn. posiadający miejsce dla operatora, który w razie przekroczenia ODD (ang. Operational Design Domain) przejmuje kontrolę nad pojazdem. BB-1 może pomieścić 15 osób i posiada zasięg do ok. 200 km. Aktywny system monitoringu wizyjnego wykrywa zdarzenia wewnętrzne, a system informacji pasażerskiej komunikuje się z pasażerami. Ze względów bezpieczeństwa prędkość pojazdu została ograniczona do 25 km/h, chociaż konstrukcja pozwala na uzyskanie znacznie lepszych osiągów. Pomimo tego na trasie testowej BB-1 porusza się z prędkością ok. 15 km/h.

Pojazd jest wyposażony w 7 lidarów, 11 kamer, 4 radary, 3 odbiorniki GNSS oraz jednostkę inercyjną IMU. Dobór i rozmieszczenie czujników zapewniają pełne pokrycie obszaru wokół pojazdu również w zmiennych warunkach oświetleniowych i pogodowych. Średni czas reakcji pojazdu Blees BB-1, od wykrycia przeszkody do rozpoczęcia manewru hamowania, wynosi 0,3-0,5 s. Jest to o wiele lepszy wynik niż w przypadku standardowego kierowcy, ponieważ przyjmuje się, że czas wykrycia przeszkody przez kierującego wynosi ok. 0,8 s, a kolejne 0,2 s potrzebne jest na przystąpienie do wykonywania manewru. Jeśli zatem samochód jest w pełni sprawny, to czas reakcji kierowcy i rozpoczęcie hamowania trwa ok. 1 s.

Pojazdy autonomiczne niosą ze sobą duży potencjał zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przyszłości będą one uzupełnieniem transportu publicznego, realnie wypływając na eliminacje tzw. białych plam, czyli obszarów, w których realizacja przewozów jest obecnie niemożliwa lub nieefektywna.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej, przy okazji testów pojazdu, gromadzą materiał badawczy do określenia poziomu zaufania i akceptacji dla rozwiązań tego typu. Zdaniem przedstawicieli firmy Blees, przejazdy autonomiczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem w różnych grupach wiekowych – od wizyt wychowanków okolicznych przedszkoli i szkół, po osoby w podeszłym wieku. Jak widać, śląscy pasażerowie są otwarci na nowe rozwiązania technologiczne. Tym bardziej cieszy fakt, że firma planuje dalszy rozwój swoich pojazdów. Jak wynika z rozmowy z Mikołajem Kwiatkowskim, Managerem ds. rozwoju biznesu w firmie Blees, przedsiębiorstwo niebawem ukończy kolejny egzemplarz BB-1.

Pojazd Blees BB-1 kursuje w dni robocze regularnie co 15 min, od godz. 9:00 do 14:45, z godzinną przerwą techniczną o 12:00. Do połowy grudnia każda osoba w całkowicie darmowy sposób może doświadczyć autonomii.

Testy są nadzorowane przez policję, a ich organizacja odbywa się w oparciu o zasadę wykorzystania dróg w sposób szczególny: „Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.” (Dz.U.2023.0.1047 t.j. – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Źródło: blees.co