Rozwój autonomicznego transportu drogowego w USA

Producenci pojazdów i części samochodowych oraz twórcy oprogramowania przyczyniają się do postępu technologicznego, który pozwala na rozwój, zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i w sektorze transportu. Zaangażowanie różnych podmiotów w badania nad innowacyjnymi produktami i rozwiązaniami na rzecz rozwoju autonomicznego transportu drogowego, przekłada się na potrzebę prowadzenia testów oraz podejmowania działań pilotażowych w tym zakresie, a docelowo wdrażania produktów i usług w rzeczywistym ruchu drogowym.

Dnia 1 listopada 2023 r. firma Aurora Innovation z siedzibą w Pittsburghu (Pensylwania, USA) ogłosiła uruchomienie nowoczesnego terminala transportowego w Houston, a tym samym gotowość do kompleksowej obsługi i nadzorowania przewozów ładunków realizowanych autonomicznymi samochodami ciężarowymi na trasie pomiędzy miastami Houston i Dallas. Terminal transportowy zlokalizowany w Dallas został uruchomiony kilka miesięcy wcześniej – w kwietniu 2023 r. i podobnie jak terminal w Houston, został zaprojektowany specjalnie do obsługi i serwisowania autonomicznych samochodów ciężarowych oraz wspierania wykonywanych przez nie bezzałogowych przewozów ładunków. Wspomniane dwa terminale będą stanowić wzorzec dla planowanej rozbudowy sieci terminali firmy Aurora, rozszerzając siatkę obsługiwanych połączeń.

Dobór przedmiotowej trasy oraz miast do lokalizacji terminali wynikał z przeprowadzonych wcześniej obserwacji, które wskazały, że prawie połowa wszystkich samochodów ciężarowych w stanie Teksas przemieszcza się autostradą międzystanową I-45, co sprawia, że ten korytarz stwarza dogodne warunki dla komercyjnego uruchomienia autonomicznych usług firmy. Droga I-45 (ang. Interstate-45), to amerykańska autostrada międzystanowa w układzie północ-południe, znajdująca się w całości w stanie Teksas, łącząca miasta Dallas i Houston. Ważnym szlakiem komunikacyjnym w tej okolicy jest także autostrada międzystanowa I-20 (ang. Interstate-20), która przecina się z drogą I-45 w układzie wschód i zachód.

Miasto Dallas i jego okolice stały się w ostatnich latach centrum testowania i rozwoju autonomicznych samochodów ciężarowych, przede wszystkim z uwagi na obecność ważnych korytarzy transportowych, dzięki polityce przyjaznej dla rozwoju działalności biznesowej, a także ze względu na sprzyjające warunki pogodowe. Wielu producentów autonomicznych samochodów ciężarowych testuje swoje produkty w kooperacji z konkretnymi klientami, w rzeczywistym ruchu drogowym, w rejonie obszaru metropolitalnego Dallas-Fort Worth.

Przedsięwzięcie realizowane przez firmę Aurora ma polegać na obsłudze floty około 20 autonomicznych samochodów ciężarowych na trasie pomiędzy miastami Dallas i Houston. Pojazdy mają przewozić ładunki bez udziału kierowców, ale przy wsparciu obsługi z terminali transportowych zlokalizowanych w Houston i Dallas. Firma weszła już w partnerstwa pilotażowe z różnymi kontrahentami i przygotowując się do uruchomienia działalności komercyjnej, realizuje obecnie ponad 75 przewozów tygodniowo do Houston i El Paso dla klientów takich jak np. FedEx, Schneider, Werner Enterprises, Uber Freight i Hirschbach. Pojazdy przemieszczają się na podstawie tzw. pozwolenia szkoleniowego.

Rozwój autonomicznego transportu drogowego to wypadkowa działań podejmowanych przez wiele podmiotów – wynik ich współpracy i zaangażowania. Zalety upowszechnienia przewozów ładunków bazujących na pojazdach autonomicznych, to przede wszystkim wzrost efektywności (z punktu widzenia przedsiębiorstwa przewozowego) oraz korzystny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (w ujęciu globalnym). Autonomiczne samochody ciężarowe mogą więc pomóc firmom transportowym i logistycznym poradzić sobie z niedoborem kierowców długodystansowych, jednocześnie obniżając koszty – ograniczając zużycie paliwa. Zaangażowanie do przewozów towarowych pojazdów bezzałogowych, to bezpieczne rozwiązanie, które może się przyczynić do zmniejszenia liczby osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Źródło:
aurora.tech
www.reuters.com
dallasinnovates.com
Muller J., Rajwani-Dharsi N., How Dallas became the proving ground for autonomous trucks, Technology, sierpień 2023.
I-45 Freight Corridor Plan. Final Report, Texas Department of Transportation.