Łukasiewicz-PIMOT jako pierwszy w Polsce testuje pojazd autonomiczny w warunkach ruchu drogowego na drogach publicznych

Jednym z największych wyzwań stawianych systemom automatyzującym jazdę („pojazd zautomatyzowany” i „pojazd w pełni zautomatyzowany” zgodnie z definicją rozporządzenia (UE) 2019/2144) jest bezpieczna jazda w ruchu drogowym, który charakteryzuje się dużą liczbą elementów otaczającej infrastruktury drogowej oraz użytkowników drogi. Dlatego na całym świecie prowadzi się testowanie pojazdów w ruchu na drogach publicznych i ulicach miast.

W dniach 28-29 listopada 2023 roku przeprowadzono pierwsze w Polsce testy samochodu autonomicznego w warunkach rzeczywistych na drogach publicznych. Zgodnie z wymaganiami, proces testowania był bezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego i zabezpieczony przez odpowiednie służby.

Testy odbywały się na terenie miasta Jaworzna, na trasie o długości około 2,5 km – od ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich do ronda im. 308. Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego, wzdłuż Obwodnicy Północnej.

Realizacja takich testów wymagała nie tylko przygotowania pojazdu i jego układów automatyzacji ruchu, ale również spełnienia wymagań obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 65l). Podstawowym warunkiem uzyskania zezwolenia jest konieczność zapewnienia nadzoru nad pojazdem sprawowanego przez osobę, która w każdej chwili może przejąć nad nim kontrolę, szczególnie w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa. Dodatkowo należy zadbać o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, w tym poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznaczenie obszaru, w którym są prowadzone testy.

Pierwsze takie zezwolenie, zostało wydane, w drodze decyzji, przez Prezydenta Miasta Jaworzno na wniosek organizatora prac badawczych, którym był Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Łukasiewicz-PIMOT).

Zespół inżynierów Łukasiewicz – PIMOT pod kierownictwem dr. inż. Karola Zielonki weryfikował działania algorytmów odpowiedzialnych za sterowanie systemami pojazdu zautomatyzowanego odpowiedzialnymi m.in. za skręcanie, przyspieszanie i hamowanie. W trakcie dwudniowych badań wykonano testy mapowania terenu z klasyfikacją i adnotacją obiektów, planowania toru jazdy oraz rozpoznawania i identyfikacji otaczających obiektów.

Testy drogowe realizowane były zarówno w dzień jak i po zmroku, a także podczas opadów atmosferycznych. Dane zebrane podczas testów stanowią podstawę do dalszej pracy nad rozwijanymi systemami, a zgromadzone doświadczenie wzmacnia kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju i testowania technologii na rzecz automatyzacji pojazdów.

Serdecznie gratulujemy Łukasiewicz – PIMOT, który od lat realizuje prace badawcze w tym zakresie.

Źródło: pimot.lukasiewicz.gov.pl