Łukasiewicz-PIMOT jako pierwszy w Polsce testuje pojazd autonomiczny w warunkach ruchu drogowego na drogach publicznych

Jednym z największych wyzwań stawianych systemom automatyzującym jazdę („pojazd zautomatyzowany” i „pojazd w pełni zautomatyzowany” zgodnie z definicją rozporządzenia (UE) 2019/2144) jest bezpieczna jazda w ruchu drogowym, który charakteryzuje się dużą liczbą elementów otaczającej infrastruktury drogowej oraz użytkowników drogi. Dlatego na całym świecie prowadzi się testowanie pojazdów w ruchu na drogach publicznych i ulicach miast.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania