II Seminarium Projektu DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 19 marca 2024 r. odbyło się II Seminarium projektu DARTS-PL „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG. Celem spotkania było zaprezentowanie rezultatów działań podjętych dotychczas na potrzeby realizacji projektu.

0 Komentarzy

II seminarium DARTS-PL

19 marca 2024 r. o godzinie 12:00 odbędzie się kolejne seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” sfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Tym razem spotkanie zostanie poświęcone aspektom technicznym i bezpieczeństwu ruchu drogowego w kontekście systemów percepcji pojazdów autonomicznych. Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego – Pana Marcina Szydełko, Director of Engineering, GlobalLogic Poland.

0 Komentarzy

Łukasiewicz-PIMOT jako pierwszy w Polsce testuje pojazd autonomiczny w warunkach ruchu drogowego na drogach publicznych

Jednym z największych wyzwań stawianych systemom automatyzującym jazdę („pojazd zautomatyzowany” i „pojazd w pełni zautomatyzowany” zgodnie z definicją rozporządzenia (UE) 2019/2144) jest bezpieczna jazda w ruchu drogowym, który charakteryzuje się dużą liczbą elementów otaczającej infrastruktury drogowej oraz użytkowników drogi. Dlatego na całym świecie prowadzi się testowanie pojazdów w ruchu na drogach publicznych i ulicach miast.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania