Problemy rozwoju pojazdów autonomicznych

Obecnie obserwujemy rewolucję technologiczną w rozwoju pojazdów autonomicznych. W ślad za opracowywaniem coraz nowocześniejszych systemów transportowych w pojazdach pojawiają się potrzeby dostosowania przepisów regulujących rynek funkcjonowania tego typu pojazdów na drogach publicznych, dostosowania infrastruktury drogowej, jak i również kierowców, którzy z perspektywy stopnia zaawansowania technologicznego samochodu będą musieli nabyć umiejętność obsługi nowoczesnych systemów w samochodzie. Jednym z podstawowych założeń automatyzacji ruchu pojazdów jest doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które wiąże się z mniejszą liczbą kolizji i wypadków. Proces ten nie przebiega idealnie, występuje wiele problemów, które w istotny sposób wpływają na rozwój pojazdów autonomicznych. Zarys tych problemów przedstawia niniejszy artykuł.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania