Adaptacja do systemów wspomagania jazdy przez kierowców w zależności od doświadczenia

Wiele zadań, które jeszcze niedawno mógł wykonywać tylko człowiek, obecnie powierza się maszynom. Automatyzacja, odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach życia, a szczególna jej rola obserwowana jest w szeroko pojętym transporcie, wpływając zarówno na mobilność, jak i zachowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W obliczu zagrożenia dużą liczbą wypadków, zabitych i rannych, pojazdy wyposażone w systemy wspomagania jazdy tzw. ADAS (Advanced Driver Assistance System) stanowią istotne wsparcie kierowcy w reagowaniu na niespodziewane sytuacje. Dotychczasowe badania wskazują na fakt, iż doświadczenie w korzystaniu z systemów może zwiększać nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg. Na gruncie polskim takie analizy nadal stanowią wyzwanie.

0 Komentarzy

Zadania kierowcy w kontekście wzrostu stopnia automatyzacji transportu drogowego

W publikacji przyjęto normę SAE J3016 jako tę, która określa poziom autonomii pojazdu. Stopniowo rola kierowcy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pojazdu, będzie maleć, a ostatni, piąty stopień automatyzacji będzie osiągnięty dzięki całkowitej eliminacji kierowcy. Dzięki przeprowadzonym szeroko pojętym badaniom w zakresie zadań kierowców (literatura, informacje z przedsiębiorstw i urzędów pracy, wywiady bez pośrednie), można stwierdzić, że nie wszystkie z nich będą w stanie realizować pojazdy autonomiczne.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania