CK:PAP na Konferencji Droniada Tech by Politechnika Śląska

W dniach 3-4 czerwca 2024 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się Konferencja Droniada Tech by Politechnika Śląska, podczas której dyskutowano o wyzwaniach społecznych, ekonomicznych i technicznych transportu autonomicznego. Eksperci i specjaliści transportu drogowego, szynowego, morskiego i dronowego omawiali kwestie związane ze zrobotyzowaną mobilnością oraz oceniali sytuację i perspektywy rozwoju transportu autonomicznego.

W wydarzeniu uczestniczyła dr Ewa Odachowska-Rogalska, która jako przedstawiciel Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP) wystąpiła z prezentacją pt. „Psychologiczne uwarunkowania automatyzacji w pojazdach”. Podczas wystąpienia dotyczącego psychospołecznych aspektów automatyzacji w pojazdach, ekspertka CK:PAP wskazała, że wprowadzenie pojazdów wysoce zautomatyzowanych na drogi niesie ze sobą obietnicę znacznej poprawy bezpieczeństwa, głównie poprzez eliminację błędów popełnianych przez kierujących pojazdami, którzy obecnie odpowiadają za ponad 90% wypadków drogowych. Pełne wykorzystanie potencjału technologii zautomatyzowanej mobilności jest uzależnione od tego, jak kierowcy będą radzić sobie z nowymi systemami. Istotne są także aspekty związane z obawą przed nowymi technologiami.

Podczas konferencji, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Kierownik CK:PAP – prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Wyzwania społeczne”. Profesor Ślęzak podkreślił ogromne nadzieje związane z wprowadzeniem mobilności wysoce zautomatyzowanej na polskie drogi – nie tylko z uwagi na znaczenia dla bezpieczeństwa, ale również ze względu na aspekty gospodarcze, w tym brak wystarczającej liczby kierowców zawodowych.

Źródło:
droniada.eu