III Seminarium Projektu DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 odbyło się trzecie seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.

0 Komentarzy

III seminarium DARTS-PL

20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 odbędzie się trzecie seminarium poświęcone prezentacji efektów realizacji projektu DARTS-PL, pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” sfinansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG. Podczas tego spotkania naszą uwagę skierujemy ku zagadnieniom związanym z testowaniem pojazdów zautomatyzowanych w Europie oraz aspektom technicznym związanym z poprawną kalibracją sensorów oraz filtracji danych przeznaczonych do implementacji w algorytmach systemów percepcji pojazdów autonomicznych. Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego. W tej roli pojawi się Pan Piotr Mrozik, Software Engineer, Robotec.AI.

0 Komentarzy

CK:PAP na Konferencji Droniada Tech by Politechnika Śląska

Autoryzowane testy z wykorzystaniem pojazdów zautomatyzowanych zostały dopuszczone w Szwajcarii w 2015 roku. Obecnie zezwolenia na testy (tylko z udziałem kierowcy) wydaje Federalny Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji (DETEC – ang. Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications). W ramach nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, 17 marca 2023 r. szwajcarski parlament przyznał uprawnienia do wydawania zezwoleń na jazdy testowe pojazdów zautomatyzowanych w ruchu drogowym Federalnemu Urzędowi Dróg (FEDRO – ang. Federal Roads Office).

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania