II Warsztaty Legislacyjne zorganizowane przez CK:PAP

W dniu 27 października 2022 r. w Warszawie odbyły się II warsztaty legislacyjne w ramach Klastra CK:PAP zorganizowane przez Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych. 

Celem przedsięwzięcia była kontynuacja dyskusji zmierzającej do wypracowania zmian obowiązujących przepisów ruchu drogowego, skutecznie likwidujących bariery w testowaniu innowacyjnych technologii na drogach publicznych, uwzględniając postulaty branży, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez administrację centralną. W wydarzeniu oprócz ekspertów CK:PAP, wzięli udział przedstawiciele firm:

  • Aptiv, 
  • ZF, 
  • SDCM, 
  • Triggo, 
  • Autonomy Now,
  • BLEES, 
  • Avallo.

Warsztaty gościły także, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury. W trakcie spotkania przedstawiciele firm technologicznych omówili kwestie obecnie stosowanych procedur bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowanej przez przedsiębiorstwa przed wykonaniem testów systemów automatyzujących jazdę na drogach. Omówiono także największe ograniczenia i wyzwania stojące przed organizatorami prac badawczych. Następnie odbyła się szczegółowa dyskusja na temat zmian wprowadzonych w oparciu o sugestie przedsiębiorców przekazane w trakcie pierwszych warsztatów legislacyjnych oraz konferencji AV-POLAND 2022. 

Kolejne warsztaty już wkrótce! Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w budowie platformy współpracy (Klaster CK:PAP) i opracowaniem propozycji zmian prawnych zapraszamy do kontaktu: centrumav@its.waw.pl