Information and Networking event on Work Programme 2023 topics z udziałem CK:PAP

W dniu 17 stycznia 2023 roku eksperci Centrum Kompetencji Pojazdów Autonimicznych i Połączonych (CK:PAP) wzięli udział w Information and Networking event on Work Programme 2023 topics zorganizowanym przez CCAM Association w Brukseli. Celem wydarzenia było umożliwienie współpracy jednostkom zrzeszonym w ramach stowarzyszenia, ułatwienie kontaktów bezpośrednich i budowy nowych konsorcjów. 

W trakcie spotkania omówiono 5 tematów nowych projektów finansowanych w ramach programu Horyzont Europa, opisanych w dokumencie Horizon Europe Work Programme 2023-2024 – 8. Climate, Energy and Mobility. 

Zakres i cele każdego z tematów zostały najpierw zaprezentowane przez liderów klastra w ramach którego zostały ogłoszone:

  • Cluster 1 (Large-scale demonstrations), 
  • Cluster 2 (Vehicle technologies), 
  • Cluster 3 (Validation),
  • Cluster 4 (Integrating vehicle in the transport system), 
  • Cluster 6 (Societal aspects and user needs)

Następnie przedstawiciele jednostek zainteresowanych udziałem w poszczególnych tematach mieli okazję zaprezentować obszar ekspertyz i proponowany wkład.

Małgorzata Pełka, Aleksandra Rodak i Mikołaj Kruszewski reprezentowali CK:PAP. Eksperci, w czterech wystąpieniach, zaprezentowali doświadczenie i możliwości badawcze Centrum oraz proponowany zakres działań w ramach przyszłych projektów finansowanych z programu Horyzont Europa. 

W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób, w tym niewielka liczba uczestników w formule online. Na każdy z omawianych tematów przypadało od 8 do 20 wystąpień. Oprócz prezentacji, w agendzie spotkania przewidziano czas na rozmowy networkingowe w celu dalszej dyskusji i wymiany kontaktów. Wydarzenie umożliwiło rozszerzenie sieci kontaktów oraz inicjacje współpracy międzynarodowej pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, w tym jednostkami naukowymi i przedstawicielami biznesu zrzeszonymi w ramach CCAM Association.