Skuteczność systemu AEB w kontekście bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg

Według analiz Komendy Głównej Policji około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce to niechronieni użytkownicy dróg (ang. vulnerable road users - VRU), czyli piesi i rowerzyści. Ich ochrona stała się jednym z priorytetowych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu prowadzi się różne działania nakierowane nie tylko na zachowania człowieka czy rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, ale duży nacisk położony jest na rozwój nowoczesnych pojazdów, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

0 Komentarzy

Statuetka Lidera ITS dla konsorcjum projektu AV-PL-ROAD

W dniach 18-19.10.2021 w Warszawie odbyła się XIII edycja Polskiego Kongresu ITS organizowanego przez Stowarzyszenie ITS POLSKA. W sesji otwierającej wystąpił Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Andrzej Bittel. Następnie wystąpienie programowe zaprezentował Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury (DST MI).

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania