I Seminarium DARTS-PL – Podsumowanie

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się I Seminarium DARTS-PL, podczas którego zaprezentowano pierwsze efekty realizacji projektu pt. „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” (ang. Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios). W seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, instytutów badawczych oraz przedsiębiorcy, którzy produkują elementy systemów automatyzujących jazdę, zajmują się oprogramowaniem, a także testowaniem rozwiązań autonomicznych.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania