CK:PAP podczas Międzynarodowych Targów TSL

Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki to wydarzenie skierowane do firm, instytucji oraz osób zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii, innowacyjnych produktów lub usług związanych z transportem, logistyką i magazynowaniem. Partnerem merytorycznym tegorocznej, czwartej edycji targów, która odbyła się w dniach 4-6 kwietnia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo, był Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Hasłem przewodnim wydarzenia była Digitalizacja i Innowacje w Transporcie Drogowym.

Jeden z paneli dyskusyjnych, które odbyły się podczas targów poświęcono bezpieczeństwu w transporcie, a jego moderatorem był prof. Marcin Ślęzak, Dyrektor ITS i Kierownik Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP). 

Panel dyskusyjny poprzedziła prezentacja zatytułowana „Autonomizacja w transporcie drogowym – szanse i zagrożenia„, w której Kierownik CK:PAP zwrócił uwagę na główne wyzwania związane z wdrożeniem pojazdów autonomicznych. Przedmiotem wystąpienia były kwestie związane z legislacją, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W prezentacji wskazano również potrzebę uregulowania zasad testowania i dopuszczania do ruchu pojazdów autonomicznych oraz ujednolicenia zasad gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych powstających w związku z mobilnością autonomiczną. Ważnym aspektem poruszonym w prezentacji była także potrzeba szkolenia i edukacji użytkowników w zakresie prawidłowego korzystania ze zautomatyzowanych systemów lub funkcji. 

Prof. Marcin Ślęzak podkreślił także rolę jaką spełnia CK:PAP podejmując działania wspierające Ministra Infrastruktury w zakresie wdrażania w Polsce pojazdów autonomicznych i połączonych. Poprzez organizację warsztatów legislacyjnych eksperci CK:PAP angażują się w wypracowanie zmian obowiązujących przepisów ruchu drogowego, mających na celu zmniejszenie barier w testowaniu innowacyjnych technologii na drogach publicznych, przy uwzględnieniu postulatów przedstawicieli branży i przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez administrację centralną.

CK:PAP upowszechnia wiedzę o mobilności autonomicznej poprzez organizację seminariów i konferencji poruszających przedmiotową tematykę. Działania podejmowane przez CK:PAP stanowią odpowiedź na bieżące potrzeby w obszarze wdrażania mobilności autonomicznej w Polsce.

***

Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki były okazją do zasygnalizowania najważniejszych aspektów autonomizacji transportu drogowego oraz do zainicjowania dialogu w tym zakresie. Szerokie grono wystawców, przedsiębiorców, naukowców i osób zajmujących się transportem drogowym miało możliwość dyskusji na temat przyszłości, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i wyzwań, które stoją przed branżą transportową, logistyczną i spedycyjną w obliczu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności.

Źródło:
mttsl.pl
Ślęzak M., Prezentacja „Autonomizacja w transporcie drogowym – szanse i zagrożenia”, zasoby własne ITS.