CK:PAP podczas Międzynarodowych Targów TSL

Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki to wydarzenie skierowane do firm, instytucji oraz osób zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii, innowacyjnych produktów lub usług związanych z transportem, logistyką i magazynowaniem. Partnerem merytorycznym tegorocznej, czwartej edycji targów, która odbyła się w dniach 4-6 kwietnia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo, był Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Hasłem przewodnim wydarzenia była "Digitalizacja i Innowacje w Transporcie Drogowym".

0 Komentarzy

Projekt rozporządzenia o danych zatwierdzony przez Parlament Europejski

Komisja Europejska podejmuje działania mające na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie ujednolicenia zasad dostępu do danych i swobodnego przepływu danych w UE, które przyniosą korzyści dla przedsiębiorstw, naukowców, jak i administracji publicznej. Dane to jeden z czynników innowacji, dlatego kwestie sformułowania zasad określających, kto i na jakich warunkach może uzyskiwać do nich dostęp, wymagają uregulowania.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania