Projekt rozporządzenia o danych zatwierdzony przez Parlament Europejski

Komisja Europejska podejmuje działania mające na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie ujednolicenia zasad dostępu do danych i swobodnego przepływu danych w UE, które przyniosą korzyści dla przedsiębiorstw, naukowców, jak i administracji publicznej. Dane to jeden z czynników innowacji, dlatego kwestie sformułowania zasad określających, kto i na jakich warunkach może uzyskiwać do nich dostęp, wymagają uregulowania.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania