Szacunkowa ocena potencjalnego wpływu systemów wsparcia kierowcy stosowanych w pojazdach zautomatyzowanych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju motoryzacji. Pojazdy zautomatyzowane mają potencjał ograniczenia błędów ludzkich w ruchu drogowym, co pomoże chronić nie tylko kierowców i pasażerów ale także pieszych i rowerzystów. Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowano dostępne dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych pojazdów w Polsce oraz ich wyposażenia w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Dokonano także diagnozy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce w 2018 roku z uwzględnieniem trendu z ostatnich lat wraz ze wskazaniem najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania