Szacunkowa ocena potencjalnego wpływu systemów wsparcia kierowcy stosowanych w pojazdach zautomatyzowanych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju motoryzacji. Pojazdy zautomatyzowane mają potencjał ograniczenia błędów ludzkich w ruchu drogowym, co pomoże chronić nie tylko kierowców i pasażerów ale także pieszych i rowerzystów. Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowano dostępne dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych pojazdów w Polsce oraz ich wyposażenia w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Dokonano także diagnozy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce w 2018 roku z uwzględnieniem trendu z ostatnich lat wraz ze wskazaniem najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

0 Komentarzy

Logistyka w ratownictwie 2020

W dniu 24 września 2020 roku, mimo panujących wszędzie ograniczeń z uwagi na COVID-19, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i ostrożności, udało się zorganizować i przeprowadzić kolejną, cykliczną konferencję Logistyka w Ratownictwie. Tak jak w poprzednich latach zgromadziła ona kilkudziesięciu specjalistów z wielu krajowych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką logistyki w ratownictwie. Zaprezentowane na konferencji referaty dotyczyły – zgodnie z tytułem konferencji – dwóch podstawowych obszarów: logistyki i ratownictwa.

0 Komentarzy

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Pierwsza na polskim rynku książka o technologii rodem z XXI w. – dotycząca pojazdów autonomicznych i systemów transportu autonomicznego. Autorzy – cenieni znawcy tematu, międzynarodowi konsultanci tej nowej technologii, a zarazem wykładowcy Politechniki Warszawskiej, przedstawiają tę nowoczesną tematykę w sposób arcyciekawy, poparty ilustracjami i przykładami. W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5, prezentacja systemów PRT, APM czy systemów hybrydowych.

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania