Symulator samochodu osobowego AS 1200-6

Symulator samochodu osobowego AS1200-6 wyposażony jest w pełnometrażową i w pełni funkcjonalną kabinę samochodu Opel Astra IV. Symulator posiada 6 stopni swobody ruchu, zapewnionych dzięki usytuowaniu kabiny pojazdu na platformie ruchu Moog 6DOF2000E, zbudowanej w konfiguracji tzw. platformy Stewarta. Platforma pozwala na wykonywanie ruchów kabiny imitujących ruch, jaki kabina wykonywała by w trakcie rzeczywistej jazdy.

Platforma pozwala na wykonywanie ruchów o następującej charakterystyce:

·         dla przemieszczeń liniowych:

        maksymalne przesunięcie ±0,25 m,

        maksymalna prędkość ±0,5 m/s,

        maksymalne przyspieszenie ±0,6G,

·         dla przemieszczeń kątowych:

        maksymalna zmiana kąta ±22o,

        maksymalna prędkość kątowa ±30o/s,

        maksymalne przyspieszenie kątowe ±500o/s2.


System wizualizacji symulatora składa się z ekranu cylindrycznego pokrywającego ok. 200º pola widzenia kierowcy w osi horyzontalnej oraz około 30°pola widzenia w osi wertykalnej. Obraz jest wyświetlany przy użyciu czterech projektorów o rozdzielczości spełniającej standard WXGA (1280×800 pikseli) i częstotliwości 60Hz. Ekran jest usytuowany centralnie względem punktu ocznego kierowcy, na planie okręgu o średnicy 5 metrów. Zwierciadła pojazdu są symulowane przy użyciu ekranów LCD, o wielkości zbliżonej do prawdziwych zwierciadeł pojazdu i wyświetlające odpowiednio przekształcony obraz „do tyłu” w rozdzielczości WVGA (800×480 pikseli) z częstotliwością 60Hz. W kabinie umieszczone są dodatkowo mikrofon i kamera umożliwiające monitorowanie zachowania kierowcy i komunikację głosową.

Symulator obsługiwany jest przy użyciu dedykowanego programu symulacji AutoSim SimWorld. Oprogramowanie to pozwala na budowanie scenariuszy badawczych z gotowych komponentów z wykorzystaniem języka programowania LISP. Umożliwia również kontrolę warunków pogodowych i oświetleniowych w programie symulacji.

System wizualizacji symulatora składa się z ekranu cylindrycznego pokrywającego ok. 200º pola widzenia kierowcy w osi horyzontalnej oraz około 30°pola widzenia w osi wertykalnej. Obraz jest wyświetlany przy użyciu czterech projektorów o rozdzielczości spełniającej standard WXGA (1280×800 pikseli) i częstotliwości 60Hz. Ekran jest usytuowany centralnie względem punktu ocznego kierowcy, na planie okręgu o średnicy 5 metrów. Zwierciadła pojazdu są symulowane przy użyciu ekranów LCD, o wielkości zbliżonej do prawdziwych zwierciadeł pojazdu i wyświetlające odpowiednio przekształcony obraz „do tyłu” w rozdzielczości WVGA (800×480 pikseli) z częstotliwością 60Hz. W kabinie umieszczone są dodatkowo mikrofon i kamera umożliwiające monitorowanie zachowania kierowcy i komunikację głosową.

Symulator obsługiwany jest przy użyciu dedykowanego programu symulacji AutoSim SimWorld. Oprogramowanie to pozwala na budowanie scenariuszy badawczych z gotowych komponentów z wykorzystaniem języka programowania LISP. Umożliwia również kontrolę warunków pogodowych i oświetleniowych w programie symulacji.

Wykorzystanie „wysokiej klasy” symulatora jazdy w badaniach kierowców pozwala na osiągnięcie cech eksperymentu trudno dostępnych lub wręcz niemożliwych do osiągnięcia w rzeczywistych warunkach drogowych, nawet z wykorzystaniem zamkniętych torów jazdy. Główną zaletą wykorzystania symulatorów jest możliwość osiągnięcia pełnej powtarzalności warunków eksperymentu. Odpowiednio zapisany program scenariusza może pozwolić na symulację dokładnie dostosowaną do jazdy osoby badanej, a jednocześnie zachowanie powtarzalności sytuacji drogowej w jakiej znajduje się kierowca. Do tej pory cechy te można było osiągnąć jedynie na zamkniętych torach badawczych, gdzie niemożliwe było odpowiednie symulowanie otoczenia drogi. W pełni kontrolowane warunki eksperymentu pozwalają na zachowanie pełnej zgodności warunków oświetleniowych i drogowych, a co za tym idzie istotnie wpływają na możliwość porównania otrzymanych wyników badań.

W części symulacyjnej zbierane są parametry jazdy symulowanego pojazdu dla każdego z badanych kierowców. Dane wysyłane są ze środowiska symulacyjnego za pomocą protokołu UDP do aplikacji rejestrującej. Aplikacja rejestrująca może być uruchomiona na tym samym komputerze co środowisko symulacyjne, bądź dowolnym innym podłączonym do lokalnej sieci symulatora. W konfiguracji oprogramowania symulacyjnego należy podać adres IP i port na który dane mają być nadawane. Daje to możliwość dokładnej analizy każdego z przejazdów.

Symulator jazdy AS1200-6 wyposażony jest również w:

  • stanowisko badawcze do oceny działania zarówno pojedynczych, jak i kompleksowych systemów wspomagania jazdy o różnym poziomie autonomizacji. Podstawowym elementem stanowiska jest moduł do badania multisensorycznych interfejsów do przekazywania informacji zwrotnej kierowcy wewnątrz symulatora oddziaływujące na dotyk, słuch i wzrok operatora;
  • stanowisko symulacyjne do generowania katalogu sytuacji krytycznych oparte na autorskich modułach oprogramowania integrujących symulator jazdy z oprogramowaniem PreScan;
  • Smart Eye Pro, czyli system śledzenia głowy i wzroku, przeznaczony do wykorzystywania w kabinie pojazdu. System dostarcza informacji na temat pozycji głowy i kierunku patrzenia w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Zaletą urządzenia jest personalizacja – śledzenie odbywa się przy wykorzystaniu profilu osobistego osoby badanej. Profil można utworzyć automatycznie, bez interwencji operatora, półautomatycznie lub ręcznie.